De Q glossy Zuid is een succesvol jaarlijks tijdschrift van GreyPrideZuid en SOOZ (Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid). Dit jaar werd de uitgave mede mogelijk gemaakt door Combiwel buurtwerk stadsdeel zuid. 

Er staan boeiende portretten van spraakmakende lhbtiq+ Amsterdammers in, opgetekend door Paul Hofman. ‘Dit jaar heb ik er tien bereid gevonden een kijkje in hun leven te geven. Bijvoorbeeld dragqueen Victoria False, theatermaker Vera Boots, patholoog Paul van der Valk, balletdanser Ahmed Joudeh en Fairuz Sewbaks van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam.’

Paul vindt het belangrijk dit meldpunt onder de aandacht te brengen. ‘Helaas neemt het aantal gevallen van discriminatie van lhbtiq+’ers toe. Bij het meldpunt kun je voor elke vorm van discriminatie aankloppen. Het wijst de weg, adviseert, bemiddelt en ondersteunt bij het doen van aangifte. Alle meldingen worden geregistreerd. Zo wordt de omvang van discriminatie op grond van seksuele geaardheid per stadsdeel duidelijk. Dat is belangrijk voor het maken van beleid. Melden heeft zin!’

Q boeken Top Tien
Het zou mooi zijn boeken te kopen als we de tijd om ze te lezen erbij konden kopen, schreef Arthur Schopenhauer. Toch wordt er nog volop gelezen, vooral door senioren. De boekentips van de leesclub van het Roze  Stadsdorp in Flamingo worden zeer gewaardeerd. Een nieuwe leesclub is in oprichting en eind oktober ging onder grote belangstelling onze Literaire Salon van start.

Paul Hofman: ‘Het afgelopen jaar organiseerde ik tijdens de maandelijkse Regenboogmiddagen steeds vaker een boekpresentatie, omdat ik merkte dat daarvoor veel belangstelling bestaat bij 55-plussers uit de lhbtiq+ gemeenschap. Zelf zit ik ook graag in een hoekje met een boekje. Daarom hebben we in de nieuwe glossy de Q boeken Top Tien geïntroduceerd met een selectie van uiteenlopende genres regenboogboeken.’

Van baanbrekende betekenis Eric de Rooy, Coen Peppelenbos en Doeke Sijens stelden het interessante Hij/hem, een ABC van regenboogboeken samen. Elke letter van het alfabet duidt op de achternaam van een schrijver van een boek dat van baanbrekende betekenis is geweest in het leven van Nederlandse auteurs. Zij hebben over die boeken 26 boeiende verhalen geschreven.

 Degenen die een bijdrage leverden aan Hij/hem, een ABC van regenboogboeken met in hun midden Sipko Nelissen die in juli het eerste exemplaar ontving.


De keuze van roze stadsdorper Richard Wiersma
Iedereen kent wel een regenboogboek dat diepe indruk heeft gemaakt. Ik vroeg het aan roze stadsdorper Richard Wiersma. ‘Het antwoord is niet moeilijk: In zee, twee jongens van Jamie O’Neill. Een magistraal geschreven boek over de opbloeiende liefde tussen twee jongens en hun relatie met een oudere man uit de aristocratie. Dit alles tegen de achtergrond van de Paasopstand van 1916 in Dublin waarmee opstandelingen probeerden een onafhankelijk Ierland uit te roepen. Het boek geeft inzicht in de relatie tussen Ierland en Engeland in die tijd en in de sociale verhoudingen waarin zeer repressief werd opgetreden tegen homoseksuele relaties. Een werk in de traditie van James Joyce en Evelyn Waugh, grote schoenen om in te stappen, maar ze passen. De titel verwijst naar de zwemtraining van de jongens om de Ierse vlag te kunnen plaatsen op een eilandje voor Dublin’.