KerkBed zoekt logeer-adressen!

Veel vluchtelingen in Amsterdam hebben geen dak boven hun hoofd

Mensen zonder verblijfsvergunning, die niet terug kunnen naar hun land van
herkomst, omdat ze daar niet in het leger willen, omdat landbouwgrond steeds minder opbrengt door verdroging, of omdat er politieke onrust is in hun land.

Maar ook heel vaak omdat ze voor hun leven vrezen vanwege hun seksuele geaardheid. Zoals bekend is in veel landen homoseksualiteit verboden en wordt iemand binnen de eigen sociale gemeenschap achtervolgd en bedreigd en belaagd.

Veel vluchtelingen in Amsterdam komen overdag naar de opvangpunten in de stad, zoals het Wereldhuis (van de Protestantse Diaconie) of de opvang in ‘De Nieuwe Stad’ in A’dam ZO. Daar kan men een warme maaltijd en informatie krijgen en wordt er gezocht worden naar een verblijfplek.

Maar soms is er snel een opvangplek nodig. Als iemand echt niet op straat kan slapen, wordt

KerkBed dan vaak om hulp gevraagd.

KerkBed beheert logeer-adressen van mensen die kortdurend (dwz 1 week tot 10 dagen) een vluchteling logies kunnen verlenen. Het gaat dan altijd om kwetsbare mensen: een vrouw, soms een moeder met klein kind, een jonge man. Mensen die niet op straat kunnen verblijven.

De logeerperiode wordt vaak benut om een arts of advocaat te bezoeken of te zoeken naar langduriger verblijf elders. Maar soms ook komt iemand gewoon even ‘op adem’.

KerkBed garandeert het gastgezin dat hun logee weer wordt opgehaald na de afgesproken periode en blijft tijdens de logeerperiode verbonden met het gastgezin.

KerkBed is dringend op zoek naar nieuwe gast-adressen!

Denkt u ‘Misschien is dit iets voor mij?’ of ‘ik wil graag meer informatie’?

Dan houden wij ons van harte bij u aanbevolen!

U kunt u aanmelden bij Kerkbed@gmail.com

Of contact opnemen met:

Elske Scholte (coördinator KerkBed)

Tel. 06-53338586

En kunt u geen logies bieden maar staat u wel sympathiek tegenover KerkBed, dan kunt u ons ook helpen met een gift. Met dit geld wordt soms een nacht in een hostel betaald of leefgeld voor een korte periode.

Wilt u een geldelijke bijdrage doen?

U kunt uw bijdrage overmaken op NL83 TRIO 0338 5914 00 t.n.v. Muiderkerk Amsterdam, onder vermelding van “KerkBed”.