Uit de kast, maar op de straat: dakloosheid komt bij LHBT jongeren drie keer vaker voor. Jij kan deze jongeren helpen. 

 

In Amsterdam zijn naar schatting enkele honderden jongvolwassen LHBT’ers ‘economisch dakloos’. Helaas komt dit vaak omdat ze nadat ze uit de kast zijn gekomen door familie op straat worden gezet. Ze slapen vaak niet letterlijk op straat, maar hoppen van bank naar bank binnen hun vriendenkring. Regelmatig is hun vriendenkring te beperkt of uitgeput en maken ze nieuwe ‘vrienden’ om maar ergens te kunnen slapen. 

Deze jonge LHBT’ers maken deel uit van de snel groeiende groep economisch daklozen in onze stad. 

De Regenboog Groep zet zich in voor alle economisch daklozen in Amsterdam, onder andere door het organiseren van tijdelijke woonruimte.

Niet weten waar je overmorgen of volgende week kan slapen zorgt voor veel onrust. Zoveel onrust dat school of werk er onder lijdt en de vicieuze cirkel naar beneden is ingezet. Het zo snel mogelijk doorbreken hiervan heeft een enorm effect op de rest van iemands leven. Een jaar een kamer is een goede manier om te stabiliseren. Om de rust te kunnen hervinden, school of werk te kunnen behouden en vanuit die positie te kunnen zoeken naar een duurzame woonoplossing.

Veel Amsterdammers willen best iemand helpen door een kamer te verhuren maar lopen tegen muren aan: het papierwerk, de woningbouwcorporatie die onderhuur verbiedt, de uitkeringsinstantie die dwars ligt, de huurtoeslag die gekort wordt. Daar is een oplossing voor: verhuren via het project ‘Onder de Pannen’ van De Regenboog Groep. Na een zorgvuldige matching waarin u bedenktijd heeft en beslist wie er bij u komt wonen regelt De Regenboog het papierwerk, staat garant voor de huurbetalingen en begeleid de huurder en verhuurder gedurende het jaar.  Alle deelnemers worden gescreend, zijn zelfredzaam en er is geen sprake is van zware psychische of verslavingsproblematiek.

Als je zelf iemand kent die je wilt helpen met een kamer voor een jaar, kan dit ook via ‘Onder de Pannen’. Kijk voor meer informatie op de website of neem contact op via onderdepannen@deregenboog.org of 020-5317600.