Er is een nieuw initiatief om de levenseinde-pil beschikbaar te stellen. Ik weet niet of jullie daarover gelezen hebben. Ik heb zelf geen behoefte aan die pil, maar vind wel dat iedereen het recht heeft zelf over zijn of haar leven te beschikken.

Psycholoog Wim van Dijk heeft ervoor gekozen daarvoor een politieke partij op te richten om druk op het parlement en kabinet uit te oefenen. Ik ben niet van plan op die partij te stemmen - dat heb ik hem ook gemeld - maar ik heb me wel bereid verklaard om een ondersteuningsverklaring te ondertekenen. Ik ben ook lid geworden van de partij voor € 12,50. Ze hebben tenslotte ook onkosten. Daarom ben ik lid van alle politieke partijen die ik als vooruitstrevend beschouw. 

Ik kreeg laatst een mail dat er nog niet genoeg mensen in Amsterdam zijn die zich bereid verklaard hebben om de ondersteuningsverklaring te ondertekenen. Een aankomende politieke partij heeft er per regio 25 nodig om zich te kunnen registreren. 

Ik kan me voorstellen dat er onder onze RSA-leden interesse is, vanuit de wens om zelf die pil te hebben of om iemand in de gelegenheid te stellen eraan te komen. Het enige dat je hoeft te doen is een mail naar Wim te sturen naar met de mededeling dat je bereid bent een ondersteuningsverklaring te tekenen. Je krijgt daarna een formulier van hem waarmee je naar de gemeente moet, om te laten bevestigen dat je inwoner van de regio Amsterdam bent. Dat stuur je aan hem op. 

Als je meer informatie wilt, kijk op www.nieuwedemocratie.com

Met de beste wensen voor de komende dagen en voor een gezond 2021!

Franz Bonsema

Bestuur en redactie van het Roze Stadsdorp Amsterdam zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden brieven.

Nagekomen bericht 11 januari 2021: