…. of is eigenlijk al begonnen. 3 juli t/m 4 augustus door Queer Amsterdam, 27 juli t/m 4 augustus is de beurt aan Pride. In deze Flamingo vind je de belangrijkste en leukste onderdelen van beide programma’s. Van beide organisatoren is het thema, kort gezegd, “samen”, of “together”, en ook wel “gezamenlijk verzet” en “empowerment”.
We kunnen ons afvragen of de grote diversiteit van de evenementen opweegt tegen de langere duur van de vieringen en een zekere mate van versnippering. Daarover raken we denk ik niet snel uitgepraat. Maar veel belangrijker is om ons in het verrechtsende politieke klimaat bewust te zijn van het grote belang van eenheid en het opkomen voor onze rechten en vrijheden. Laat dat het motief zijn waarmee we deelnemen aan deze Queer & Pride. 

Een roze groet van Lode Wigersma uit Londen, waar ook onze vlaggen groots uithangen.