Charlotte Riem Vis (63) en Henny Dörr (64) zijn al 33 jaar samen. Ze hebben elkaar in het theater, hun beider grote liefde, ontmoet. Twee kinderen krijgen ze. Als Charlotte ernstig ziek wordt, krijgt het leven opeens een ander perspectief.

Foto: Hugo Lingeman
Muziek
BarryVan          Perdue no.3
Kevin MacLeod   Connecting Rainbows
Blue Dot Sessions  Are we loose yet