Deel II

Op een druilerige zondagmiddag ben ik aanwezig in de sfeervolle Oranjekerk bij de viering van het tienjarig bestaan van Roze Buddyzorg Amsterdam (RBA). Ik tref ongeveer veertig deelnemers. Vooral mannelijke zestigers en zeventigers. Een drietal vrouwen en twee jongere buddy's brengen enige diversiteit.
Voorzitter Henriët Ooms opent met een hartelijk welkom. Dolly Bellefleur, ambassadrice, is de geestige moderator van het programma.
Rob van Dam, bestuurder zorgorganisatie en toezichthouder palliatieve zorg presenteert een lezing over verleden, heden en toekomst van RBA.
Het panel bestaat uit Karin Pool, Robert Witlox en Jens Ramdor discussieert aansluitend met de zaal.
In het juli nummer van de Flamingo zijn onze lezers, een belangrijk reservoir van potentiële buddy’s en cliënten, al geïnformeerd over de geschiedenis van Roze Buddyzorg Amsterdam. 
Vandaag besteden we aandacht aan de toekomst.
Hoe staat de vlag ervoor na twee corona jaren? Kan en moet RBA uitbreiden naar een groter en diverser team? Hoe gaat de vergrijzing de komende periode een rol spelen?
 

Highlights voor toekomst RBA uit lezing Rob van Dam

Bij RBA gaat het uitsluitend om sociale aandacht.

De cliëntengroep bestaat vooral uit oudere mannen  en de meeste buddy’s (M) zijn zelf ook op leeftijd. In de buddygroep èn in de cliëntengroep worden nu nog te weinig vrouwen, jongeren, mensen van kleur en transgenders bereikt. De lhbti+-doelgroep is meer divers geworden en vraagt om een groter team om een betere aansluiting te maken. Wie echt zorg nodig heeft, maakt aanspraak op professionele zorg. RBA is gericht op mensen uit de lhbti+-gemeenschap die te weinig sociaal netwerk hebben. Een buddy levert geen fysieke zorg en regelt geen zaken voor de cliënt, maar geeft aandacht en sluit aan bij activiteiten voor de cliënt. Cliënten die meer nodig hebben dan sociale aandacht, kunnen bij het buddyproject van de Regenboog terecht, waar een professioneel team op de achtergrond steun geeft.

 “Kennis van dementie op peil brengen is van belang om beter met moeilijk gedrag van cliënten om te kunnen gaan”

Druk op mantelzorg èn op buddyzorg gaat toenemen

Door de vergrijzing wordt al langer een zorginfarct aangekondigd. De druk op mantelzorg zal toenemen en daarmee ook op aanvullende vrijwillige zorg.
Wanneer wijst RBA door of werkt zij samen met mantelzorg en professionele zorg?
In de vergrijzende lhbti+-doelgroep zullen meer mensen overlijden. Niet iedere oudere heeft nog naasten voor een goede afronding van het leven.
“Dit zou een mooie rol kunnen zijn voor RBA. Het past goed bij vrijwillige inzet, ook omdat de gevraagde inspanning tijdelijk is.”

Panel en zaal met moderatie van Dolly Bellefleur

Karin Pool, longarts en palliatief specialist is samen met twee collega’s het netwerk Roze in Wit gestart. Om veiligheid te bieden aan jongere collega’s. Er zijn inmiddels 650 leden.
Robert Witlox , oud directeur HIV Vereniging, voormalig buddy, actief als roze uitvaartbegeleider bij Zielhuis Uitvaart.
Jens Ramdor, 37 jaar, is 7 jaar buddy van dezelfde cliënt. Een oudere zonder sociaal netwerk. Ze hebben goede klik.

Spanningsveld buddyzorg en professionele zorg Jens Ramdor heeft recent een crisis meegemaakt met zijn cliënt. Er dreigde een psychose. Wat wel en niet te doen? “Het was vooral lastig om ‘nee’ te zeggen. Het is doorslaggevend, dat er een organisatie achter je staat”
Jens ziet palliatieve zorg als een uitbreiding.
Karin Pool ontmoet regelmatig eenzame patiënten. De kern van palliatieve zorg is kwaliteit van leven verhogen. Op fysiek, emotioneel, sociaal en spiritueel terrein.
“Hoe empathisch ik me ook opstel, als specialist blijft er afstand met de patiënt. Er is sprake is van afhankelijkheid. Een buddy heeft een gelijkwaardige relatie en kan in de bredte meer betekenen.
Karin wil zich inzetten voor een betere aansluiting tussen het ziekenhuis en RBA.
Deskundigheidsbevordering van buddy’s rondom palliatieve zorg is noodzakelijk.        
Robert Witlox suggereert om buddy’s op specifieke taken in te zetten. Bv een administratie op orde brengen of begeleiding van een aangekondigde dood.

Markant, organisatie voor ondersteuning mantelzorgers, zou een goede partner zijn voor RBA . Zij doen deskundigheidsbevordering palliatieve zorg. www.markant.org

Henriët Ooms signaleert zij dat er grensgebieden zijn tussen de inzet van de buddy en de behulpzame buurvrouw, maar ook tussen de inzet van de buddy en het werk van de verzorgende in een verzorgingshuis. Wanneer gaat het goed en waar kan het beter? Vanuit de HIV-Aids achtergrond is bij RBA is al ervaring in huis is met palliatieve zorg. Het is een goed idee om specialismen uit te bouwen. Zij pleit ervoor om uit de professionele zorg te blijven.

Wat motiveert vrijwilligers en wat kan RBA hierop bieden?
De waardering van de cliënt wordt door aanwezige buddy’s genoemd als belangrijkste motor voor persoonlijke motivatie.Door covid zijn er een hele periode geen live bijeenkomsten in RBA verband geweest maar moest alles digitaal. Intervisie bijeenkomsten zijn gecanceld. Men geeft aan onderling contact en intervisie belangrijk te vinden. Het geeft persoonlijke erkenning en het gevoel van dankbaarheid is belangrijk. Fysieke bijeenkomsten vinden sinds driekwart jaar weer plaats.

Suggesties voor uitbreiding en vergroten van diversiteit.

Men is enthousiast om samen te werken met Roze Stadsdorp Amsterdam ( RSA).
Bijvoorbeeld een vaste plaats op de website en in de Flamingo.
Misschien kan RSA de leeftijdgrens van 50+ loslaten. Meer ruimte voor jongere buddy’s.
Samen met RSA een professionele PR opzetten?
Meer persoonlijke verhalen vertellen. Het interview van Dolly Bellefleur op de website RBA met Hanneke Hurkmans en haar buddy is een goed voorbeeld.
Dolly Bellefleur doet de toezegging voor nieuwe interviews.
Idee om op de maandelijkse borrels van RSA gericht info te geven.
Bestaande buddy’s werven nieuwe buddy’s.
Zichtbaarheid en naamsbekendheid vergroten met social media.
Tienjarig bestaan meer uitventen.
Henriët Ooms:” Er is een spanningsveld tussen het aantal buddy’s en het aantal cliënten. Het werkt niet als een nieuwe buddy maanden moet wachten op een cliënt”.


Ter afronding zingt Dolly Bellefleur het aangrijpende lied “Homomonument”
De Dolly Bellefleur speld wordt door Josee Rothuizen ( recent toegetreden bestuurslid RBA) uitgereikt aan voorzitter Henriët Ooms en secretaris/ penningmeester Joost Davidse.
Joost Davidse overhandigt bloemen aan een viertal buddy’s van het eerste uur.
Na het persoonlijke slotwoord van Henriët Ooms begint een geanimeerde borrel.