Dirk is blij verrast te horen dat hij het duizendste lid is.

Hij is 59 jaar en woont sinds kort in Amsterdam, in Zuid-Oost. Hoewel hij in Amsterdam geboren is heeft hij daarna op veel verschillende plekken gewoond. In Amsterdam kent hij daardoor nauwelijks mensen, waardoor hij zich eenzaam voelt. Een collega op het werk wees hem op het Roze Stadsdorp. 

Vroeger was hij kapper - hij is nog kampioen geweest, nu werkt hij bij Mentrum. In zijn vrije tijd zingt hij in een koor.

Dirk wil graag actief worden in het Roze Stadsdorp: dansen en misschien ook wel bridgen. Ook wil hij zich graag aansluiten bij de buurtgroep. Hij komt in ieder geval naar de mei-borrel.