In het interview met Anton Koolwijk, werkzaam bij de Rietvinck, wordt
onder andere gesproken over de Roze activiteiten die hij daar vanaf 2009
begon. Dat "vrijwilligers later nog (o.a.) een Roze Dames Salon oprichtten" is
echter niet correct.

Vrijwel vanaf de start organiseerde Annemiek Harten, ook humanistisch
geestelijk verzorger in de Rietvinck, die Roze Dames Salon. Allerlei
onderwerpen werden besproken en een paar vrouwen schreven en
presenteerden er hun levensverhaal, het project dat toen net door het
IHLIA was gestart. Ruim 20 vrouwen waren er toen.

Toen Annemiek na een paar jaar een andere werkplek vond, hebben een paar
vrouwen de Salon enige tijd zelf georganiseerd, ook in de Rietvinck. Na
enige tijd vond Anton, Karen Joachim, gepensioneerd humanistisch
raadsvrouw, bereid de Salon voort te zetten die toen nog een tiental
vrouwen telde.

Pas een paar weken geleden, na een jaar of twee bijna niets vanwege
corona, heeft Karen er een punt achter gezet, na 12 ! Jaar Roze Dames
Salon. De vraag is nu of er nog animo is de Dames Salon na corona weer op te
pakken in de Rietvinck.

Ikzelf heb het afgelopen halfjaar de wekelijkse Oud Roze dondermiddag in
buurthuis Jeltje (Oud West) bezocht, sinds 2 jaar georganiseerd door Cas
Kemna, ook werkzaam in de Rietvinck. Fijne middagen waren het waar ik met plezier naar toe ging, opgewekt vandaan kwam en ik hoop dan ook dat deze er ook in 2022 weer zullen zijn.

Ik wens jullie een mooie start van '22.

Roze groet, Ans.