Interview met Janine van Doorn over Mama Cash

Janine (51) kwam na haar opleiding aan de Hogeschool voor Toerisme via een Melkert-baan aan de functie assistent-manager Cultuur van de Gay Games Amsterdam 1998. Een geweldige tijd en leerschool! In de herfst erna werd ze aangenomen bij Mama Cash. In 22 jaar tijd heeft ze de stichting zien professionaliseren. Deed ze eerst ‘van alles’, nu is ze medewerker Donateursrelaties & Nalatenschappen en heeft ze zo’n veertig collegae.

Wie kent Mama Cash niet? Een korte introductie: Marjan Sax erfde 2,5 miljoen gulden van haar vader. Zij besloot dit kapitaal in een stichting te stoppen en te gebruiken om vrouwen en meiden meer kansen te geven. Dat bedrag heeft een enorme spin-off gehad. Gestart aan een keukentafel financiert Mama Cash sinds 1983 ook veel groepen die opkomen voor de rechten van lesbische en biseksuele vrouwen, transgender en intersekse personen.

We zoomen - Janine thuis op de Oostelijke eilanden, ik thuis in Noord - en praten over haar werk.

De laatste generatie?

De groepen die Mama Cash wereldwijd steunt, zetten zich in om hun rechten te verbeteren en te vechten tegen discriminatie en onderdrukking. Zij werken hard en met lef doelgericht aan blijvende verandering. We zouden graag zien dat dit de laatste generatie is voor wie feministen moeten vechten. De realiteit is echter dat we moeten blijven vechten voor basale rechten waar ook veel roze ouderen voor gevochten hebben: het recht op abortus, seksuele vrijheid, het recht op een goed bestaan, vrij van geweld, uitsluiting en onderdrukking.


Groepen weten ons goed te vinden. Wij beoordelen dan of we ze kunnen financieren. Een paar voorbeelden zijn:

  • Grupo de trabajo lesbianas feministas antirracistas Tierra y Territorio uit Chili: lesbische Mapuche-vrouwen proberen Mapuche-vrouwen en hun verzet tegen kapitalisme en racisme in Chili beter zichtbaar te maken. Ze bouwen netwerken op met groepen en instellingen die werken aan de rechten van inheemse vrouwen in andere gebieden
  • SEHAQ: deze groep queer asielzoekers in Nederland fungeert als een steunpunt. Zij heeft ook tot doel om door mannen-gedomineerde ontmoetingsplekken voor queer asielzoekers meer inclusief te maken. Om dit te bereiken organiseert de groep zowel gesloten bijeenkomsten voor queer asielzoekers als open bijeenkomsten voor een breder publiek
  • Aireana: dit is de enige georganiseerde lesbische groep in Paraguay. Aireana maakt zich sterk voor de mensenrechten en grotere zichtbaarheid van lesbiennes.

Corona en Mama Cash

In landen als Zuid-Afrika, India en Kenia neemt het geweld tegen activisten toe. De safe spaces voor bijvoorbeeld lesbische vrouwen en transgenders worden gesloten. Zij zijn daardoor buitenshuis extra kwetsbaar voor politiegeweld en binnenshuis voor geweld door familieleden waarmee zij gedwongen in quarantaine zitten.

Toen de volle omvang van de coronacrisis duidelijk werd, was onze eerste prioriteit: zo helder mogelijk krijgen wat ‘onze activistes’ nu nodig hebben Ze werken altijd al in lastige omstandigheden en die zijn alleen nog maar moeilijker geworden. We houden meer dan anders nauw contact en denken mee over snelle creatieve oplossingen voor de problemen waar zij nu tegenaan lopen. Mama Cash geeft haar partners daarom extra financiële steun om de crisis door te komen en hun veerkracht te vergroten.

Idealen leven voort

Na de dood van mijn ouders merkte ik hoe belangrijk het is om een nalatenschap goed te regelen, zodat duidelijk is voor wie of welk goed doel deze bestemd is. Het ontroert me dat vrouwen – en ook steeds meer mannen – hun idealen willen laten voortleven via hun testament en ervoor kiezen Mama Cash daar een plek in te geven. Het zijn vaak mensen die actief waren in de jaren 70 en 80, die vinden dat een betere wereld nodig en mogelijk is. Ik vind het ook zo mooi dat Mama Cash op deze manier begonnen is - met een nalatenschap - en dat ik me nu hiermee mag bezighouden. We proberen ook de nieuwe generaties bij ons werk te betrekken en zichtbaar te zijn bij de jonge feministen, bijvoorbeeld via ons Feminist Festival, en natuurlijk via social media.

De toekomst

Wij kunnen de vrouwengroepen alleen maar steunen met de hulp van donateurs. Zij steunen ons vaak bij leven, maar steeds vaker door Mama Cash op te nemen in hun testament. Het gaat om kleine tot zeer grote donaties. Zo kunnen de groepen ook in de toekomst hun strijd voortzetten.

Als je met Janine van Doorn van gedachten wilt wisselen over wat je via je testament kunt betekenen voor groepen vrouwen, meiden, transgenders en intersekse personen, neem dan contact op via j.van.doorn@mamacash.org of tel 020-5158745. Omdat feministisch activisme werkt – MamaCash