Roze nabuurschap voor lhbt-ers in Amsterdam

Interview met Ineke Kraus, oprichter van het Roze Stadsdorp Amsterdam. Nanja Bushoff vraagt naar de reden van oprichting van het Roze Stadsdorp Amsterdam

Wanneer heb jij bedacht om het Roze Stadsdorp Amsterdam (RSA) op te richten?
Een aantal jaar geleden, toen als een van de eerste stadsdorpen het stadsdorp Zuid was op gericht. Ik vond het idee van een stadsdorp erg leuk. Maar stadsdorpen ontstaan meestal in wijken waar witte goed opgeleide en oudere mensen wonen; 90% van de stadsdorpen zit tussen de Amstel, de Ring en het IJ. De buurt waar ik woonde was sociaal en qua leeftijd erg gemengd en ik had het idee dat een stadsdorp daar niet van de grond zou komen. Toen bedacht ik dat ik ook lid ben van een ander netwerk. En het is bekend dat oudere roze mensen juist vaak eenzamer zijn en geen vanzelfsprekend familienetwerk en mantelzorgnetwerk om zich heen hebben.

Had je een persoonlijke drijfveer of zag je dat breder?
Ik denk dat boven een bepaalde leeftijd je directe netwerk tamelijk stabiel is, d.w.z. je hebt een vaste vrienden- en kennissengroep. Op een gegeven moment, dat zie ik ook om me heen, vallen er alleen maar mensen weg door ziekte en overlijden. Het leuke van stadsdorpen is dat er nieuwe sociale kringen ontstaan (waar ook enig leeftijdverschil is); dat betekent dat je actiever wordt en weer nieuwe mensen ontmoet, dat maakt je minder eenzaam. En doordat je actiever wordt is de kans om gezond te blijven groter.

Ben je zelf actiever geworden?
Ik was al actief, maar ben toch ook met nieuwe activiteiten begonnen, zoals skaten. Ik ga vaker naar de film, en wij gingen nooit naar de kroeg en nu vind ik het heel gezellig om naar de borrel van het RSA te gaan. Ik heb allerlei nieuwe mensen ontmoet en ben mensen van vroeger weer tegen gekomen; dat vind ik erg leuk.

Wat is jouw leukste ervaring tot nu toe?
Dat het RSA zo snel zo groot is geworden. We zijn nog geen jaar bezig en er zijn al tegen de 250 leden.

Wat heb jij het afgelopen jaar zoal gedaan voor het RSA, ik heb het idee dat jij ons een beetje op de kaart hebt gezet?
Ik heb op een aantal plekken iets verteld over het RSA, zoals bij de postcodeborrel in Zuid, bij de ANBO in West, bij de Rietvink. Ik heb ons aangemeld voor digitale ondersteuning van de gemeente (die werd tot nu toe alleen aangeboden aan de gewone stadsdorpen), en voor True Colors op 25 januari, georganiseerd door het COC.
Ik heb ons ook opgegeven voor een conferentie voor de Regenboogsteden bij Movisie. Daar worden alle roze initiatieven bij elkaar gelegd zodat steden weer van elkaar kunnen leren.

Je zegt roze, niet LHBT?
Voor mij zit daar niet echt verschil in.

Hoe zou je het RSA in een zin omschrijven?
Roze nabuurschap voor lhbt-ers in Amsterdam.

Wat bedoel je met nabuurschap?
Wat je vroeger voor de buren deed.

Is jouw idee ook dat het RSA buurtgericht gaat functioneren?
Ik denk wel dat je dat voor elkaar moet krijgen. Dat zie je in de stadsdorpen ook, die hebben soms binnenbuurten van twee of drie straten. Onze ‘binnenbuurten’ zullen natuurlijk groter zijn.

Wat is op dit moment het grootste aandachtspunt?
Het grootste en meest blijvende aandachtspunt is de gelijke verdeling mannen en vrouwen.

Wat maakt dat zo belangrijk voor jou of voor het geheel?
Omdat de helft van onze doelgroep uit mannen bestaat en als je buurtgericht iets voor elkaar wil beteken hebben de mannen en de vrouwen elkaar nodig.
Ik weet vanuit mijn ervaring dat als je dat niet goed bewaakt en als het ergens te scheef wordt, dat je dan op een gegeven moment een van de twee groepen kwijt raakt en dat zou ik niet willen.

Denk jij dat de deelname van mannen het geheel samen meer maakt?
Ja dat denk ik zeker. Daarnaast vind ik het ontzettend leuk om ook mannen in mijn netwerk te hebben.

Zouden we nog iets kunnen doen aan een betere verdeling?
Het is lastig. Op oproepen en initiatieven in de nieuwsbrief reageren vaak vooral vrouwen.

Wat zou je het komende jaar graag willen doen binnen het RSA?
Ik zou willen kijken hoe we kunnen aansluiten bij de verschillende andere initiatieven die er al in Amsterdam zijn, zoals het COC en de Pinkborrels . Hoe kunnen we zorgen dat het een geheel wordt. Verder hoop ik dat het RSA subsidie krijgt zodat de website beter gaat functioneren. De website is nu nog niet in orde, ondanks de grote inzet, en dat belemmert op dit moment misschien bepaalde initiatieven. Er zou goede ondersteuning voor de webmaster moeten komen, maar omdat we nog geen geld hebben is die er niet.
Ik zou ook graag willen dat de coördinatiecommissie van het RSA zich bezig gaat houden met de langere termijnplanning.

Hoe ziet het RSA er uit over twee, drie jaar?
Als het blijft groeien zoals het nu groeit dan denk ik dat de website verder ontwikkeld is, dat er een vraag en aanbod rubriek is, dat de activiteiten uitgebreider worden. Laatst hadden zich 27 mensen opgegeven om samen naar de film te gaan.
De groei zal misschien in een hink-stap-sprong gaan, maar dat is niet erg.