Artikel 4

Ieder kan zijn eigen reden hebben om geld te schenken aan goede doelen.

Er zijn drie soorten goede doelen organisaties te onderscheiden:

  • Goede doelen die geen overlijdensafwikkeling service bieden
  • Goede doelen die samenwerken met professionele executeurs
  • Goede doelen ook wel steunfondsen genoemd, die zelf professionele executeurs in dienst hebben

De laatste twee groepen goede doelen/ steunfondsen, hebben daarvoor soms een minimum bedrag vastgesteld welke kan variëren van 13.000 tot 20.000 euro! Zij willen geen risico lopen dat de kosten van overlijdensafwikkeling de opbrengst van het te erven bedrag overschrijden. Zij willen immers geld overhouden om hun organisatie extra financiële middelen te verschaffen.

Begrijpelijk willen goede doelen organisaties een substantieel bedrag overhouden ter financiering van hun goede doelen. Als men met het goede doel organisatie tot overeenstemming is gekomen, dan legt men het bedrag vast in een testament. Kopie van het testament overhandig je dan aan het goede doel organisatie. Doorgaans zal na de intake, periodiek contact gehouden worden om eventuele verandering in situatie en wensen op te nemen.

Conclusie
Heeft men een goed doel op het oog en wil men graag de overlijdensafwikkeling via hen regelen, dan is het verstandig tevoren met het betreffende goede doel organisatie contact op te nemen om te achterhalen of en met welke afspraken zij overlijdensafwikkeling willen regelen c.q. voor welk bedrag zij in het testament vernoemd willen worden. Een volgend artikel zal gaan over hoe je eventueel maatregelen kan nemen om voldoende geld over te houden voor je overlijdensafwikkeling.

Ga naar artikel 5.
Geld voor overlijdensafwikkeling in de toekomst? >>