Artikel 2

Veel regelen
Na een overlijden moet er veel geregeld worden. Meer info

Te denken valt o.a. aan:

 • Organiseren/ toezien op uitvaart volgens wensen o.a. contact met uitvaartonderneming
 • Opvang van eventuele huisdieren
 • Afwikkelen financiële verplichtingen
 • Verdeling van goederen volgens codicil
 • Verdeling volgens testament onder erfgenamen,legatarissen, goede doelen
 • Huuropzegging dan wel verkoop huis/ bezittingen
 • Inventarisatie van goederen in en buiten het huis
 • Leegruimen van het huis
 • Aangifte van erfbelasting

Executeur
Een executeur is benoemd via testament.
Na een overlijden, benadert de notaris de executeur(s).
De executeur kan weigeren of aanvaarden. De executeur mag pas aan het werk, als het executeurschap is aanvaard. Daarvan krijgt men van notaris een bewijs.
Hierdoor kan men bij banken toestemming krijgen om over de financiën te beschikken. In een testament kan men meerdere personen als executeur benoemen. Dat kan handig zijn in geval een van de beoogde executeurs door omstandigheden het executeurschap niet kan aanvaarden of is overleden. Immers dan kan een andere in testament genoemde executeur worden benaderd.

Ook kan men er voor kiezen dat executeurs aparte taken krijgen.
Bijvoorbeeld een executeur regelt de uitvaart. Een ander afwikkeling financiën. Een executeur is persoonlijk verantwoordelijk voor aangifte van de erfbelasting. Meer info

Uitvaartverzekering
Een uitvaartverzekering vergemakkelijkt het werk van de executeur. Uitvaartwensen zijn dan vaak al vastgelegd. Mocht dat niet het geval zijn, is het aan te raden dat men hierover zelf e.e.a. op papier zet. Het mag duidelijk zijn dat een overlijdensafwikkeling ingewikkelder wordt en arbeidintensiever naar mate er meer wensen zijn, veel erfgenamen/ legatarissen en ingewikkelde financiële verplichtingen afgerond moeten worden.

Wie vraag je als executeur?

 • Vrienden/ familie
 • Professionele executeur
 • Goede doelen

Wie ga je vragen?
Wat kan je mee laten wegen in je keuze voor een persoon. Leeftijd?
Vaak hebben we vrienden in onze leeftijdgroep. Iemand vragen van onze leeftijd of ouder?
Uitzonderingen bevestigen gelukkig de regel, maar ouderen sterven eerder. Kan je jongere mensen vragen?
Misschien in je testament meerdere executeurs benoemen van verschillende leeftijden zodat je altijd “reserve” hebt, mocht er een overleden zijn? Want hoe scherp blijf je als je ouder wordt en hoe groot is de kans dat het je ontgaat dat een executeur is overleden? Hoe ver moet je gaan met regelen?

Het lijkt erop dat je bovenstaande vragen kan “omzeilen” door een professionele executeur te benoemen.

In artikel 3 het volgende onderwerp:
Hoe kiest men een professionele executeur? >>