Wat moet je allemaal weten en regelen voor en na een overlijden?

Het doel van de werkgroep

Goede en overzichtelijke informatie verschaffen betreffende afwikkeling overlijden/ nalatenschap. N.a.v. opmerkingen of nieuwe informatie zullen we de artikelen updaten.

Meedenken?
Wil je deelnemen aan de werkgroep; informatie aanvullen/ verzamelen, ervaringen delen, artikelen schrijven, meld je aan. We zoeken ook mensen met computer vaardigheden o.a. m.b.t. het ontwikkelen van digitale formulieren ( om je eigen administratie voor executeurs te voren overzichtelijk te maken/ houden). Reacties en aanvullingen op artikelen zijn altijd welkom.

RSA Werkgroep Informatie overlijdensafwikkeling
info-overlijdensafwikkeling@rozestadsdorp.amsterdam
Mario Houtackers

Werkgroep informatie overlijdensafwikkeling – introductie
Je bent single of in een relatie. Je wilt je overlijden c.q. afwikkeling nalatenschap tevoren goed regelen. Je wilt familie, eventuele partner of vrienden geen onnodig kopzorgen bezorgen. Wat kan je vooraf goed regelen? Wel of geen testament? Wel of geen uitvaartverzekering? Waar vind ik de gewenste en juiste informatie? Iemand zal de afwikkeling van je overlijden moeten uitvoeren; wie zal/ durf ik daarvoor te vragen?

In het algemeen is er een zekere weerzin om met bovenstaande zaken aan de slag te gaan. Nadenken over je eigen moment van overlijden is niet fijn! Ook komt men in aanraking met onderwerpen waarmee men weinig of niet bekend is.

In de werkgroep Informatie overlijdensafwikkeling van het Roze Stadsdorp Amsterdam zijn we een jaar bezig geweest. Het was een zoektocht; het ene antwoord riep en roept weer een volgende vraag op.…….Korte voorgeschiedenis van de werkgroep
In het voorjaar 2017 was er in het Lloyd Hotel een RSA lezing door een notaris met informatie over het nut van een testament. Naar aanleiding daarvan is er met een aantal mensen een werkgroep gestart, om het regelen van afwikkeling van overlijden/ nalatenschap voor RSA leden onder de aandacht te brengen en te bekijken wat RSA leden voor elkaar hierin zouden kunnen betekenen. Meer hierover in een apart artikel. Ook werd snel duidelijk, dat een groep mensen het onderwerp levenstestament belangrijk vindt.