Artikel 1

Niets regelen

In het algemeen kan je stellen, dat in geval je niets regelt, de gemeente de overlijdensafwikkeling regelt. Meer info De gemeente verricht altijd een onderzoek of er nabestaanden zijn o.a. door middel van zich toegang verschaffen tot de woning. Indien er geen nabestaanden zijn of nabestaanden erfenis niet aanvaarden, regelt de gemeente de uitvaart en informeert gemeente instanties omtrent je overlijden. Indien er geen uitvaartverzekering is en te weinig/ geen spaargeld, zal de gemeente de uitvaart financieren. Doch de gemeente zal geen schulden betalen. Een huurwoning zal door verhuurder worden ontruimd. De boedel zal door de verhuurder enige tijd ( onduidelijk hoe lang) worden bewaard. Meer info In geval er wel bezit is in vorm van kostbare spullen en/ of huis; als de nabestaanden erfenis weigeren of er geen nabestaanden zijn, zullen uitvaart en financiële verplichtingen van de overledene daaruit worden voldaan. Eventueel rest opbrengst vervalt aan de overheid. Meer info

Wel regelen
Ieder kan zo zijn/ haar eigen redenen hebben om de overlijdensafwikkeling wel te regelen zoals; • Je wil verantwoordelijkheid nemen, bekende en onbekende mensen daarmee niet “opzadelen” • Je hebt huisdieren, die tijdig en goed opgevangen moeten worden • Je hebt wat spaargeld, wat je misschien aan goede doelen en vrienden wilt besteden • Je weet niet precies wat er geregeld moet worden bij je overlijden • Je hebt vrienden die misschien een rol in de overlijdensafwikkeling willen betekenen • Je hebt niemand onder je vrienden die je voor overlijdensafwikkeling durft/ kan vragen. • Je wilt niet dat je inboedel, papieren, foto’s op “straat” komen te liggen Hoe goed wil je het regelen? Dat is voor iedereen weer anders.

Codicil of testament?
In een codicil kunnen uitvaartwensen beschreven worden alsook aan wie je inboedel, kleding en sierraden ( geen geldbedragen) wilt nalaten. Wat je wilt nalaten moet je precies per item beschrijven. Met een codicil kan je geen executeur benoemen. Een codicil dient met de hand geschreven te zijn en voorzien van datum en handtekening. Als je inschat dat een codicil niet in al je wensen kan voorzien, dan ligt een keuze voor een testament voor de hand.

Testament
Met een testament kan je geldbedragen aan personen dan wel goede doelen schenken. Verder kan je personen, executeurs, benoemen die ervoor zullen zorgen dat je wensen in testament beschreven, uitgevoerd worden. Ook kan je in testament bepaalde familie leden uitsluiten van (uitvoering) nalatenschap. Een testament sluit men in de regel af bij een notaris. Afhankelijk van wat je wilt regelen, kan je goedkopere ( via internet) en duurdere testamenten afsluiten. Het is verstandig het zo te regelend dat je niet te vaak je testament moet veranderen. Mede door veranderende wetgeving, kunnen de kosten van aanpassing testament dan gelijk zijn aan de kosten van een nieuw testament.

Hoe kiest men een executeur?
Een executeur kan iemand uit je vrienden- of familiekring zijn alsook een persoon die dat als beroep uitoefent; een professionele executeur. Je kan een of meerdere executeurs benoemen. Voordat je iemand kiest, moet je de eigen wensen en administratie op een rijtje hebben. Hierdoor kan je dan gerichter iemand vragen. Maar je moet ook weten wat de verantwoordelijkheden van een executeur zijn.

Hierover meer informatie in  Artikel 2
Wat zijn de werkzaamheden van een executeur? >>