Artikel 3

Wie te vragen?
Na het voorgaande artikel “Wat zijn de werkzaamheden van een executeur?” kan een zeker schroom zijn ontstaan om hiervoor iemand in familie dan wel vriendenkring te vragen. Immers iemand die wordt gevraagd voor executeurschap, zal daarmee in het algemeen weinig tot geen ervaring hebben en vanuit emotionele band snel een toezegging kunnen doen.
Het is aan ieder zelf om te bepalen de werkzaamheden van een executeur tevoren wel of niet te bespreken.

Men kan ook voor een professionele executeur kiezen. Er bestaat een vereniging Novex voor professionele executeurs. Via die vereniging kan men een professionele executeur in jouw woonplaats kiezen.
Professionele executeurs hebben hun eigen werkwijze. Twee voorbeelden: Zo stuitten we op een professionele executeur, die mbv een vragenlijst gebruikersnaam en wachtwoorden van je bank(en) vraagt. Desgevraagd werd als reden genoemd, dat men vóór aanvaarding van executeurschap, zich wil vergewissen of de overledene genoeg geld heeft voor betaling van de executeur. Op zich begrijpelijk, maar geen “gewenste” werkwijze. Gebruikersnaam en wachtwoorden nooit in een document vermelden. Dat wordt door banken zeer afgeraden.

Daarnaast wijzigen wachtwoorden uit veiligheidoverwegingen regelmatig. Overigens is een executeur pas ná aanvaarding executeurschap gemachtigd om huis te betreden of bankinformatie op te vragen en financiële handelingen te verrichten.
Dezelfde executeur meldde dat men ook vóór aanvaarding executeurschap contact opneemt met de sleutelhouder, om in huis van overledene uit te zoeken hoe kredietwaardig de overledene is. Men mag natuurlijk pas het huis in als men executeurschap heeft aanvaard!
Daarnaast bleek er geen contact meer te zijn vanaf het moment van intake via vragenformulier tot het tijdstip van overlijden. Theoretisch zou in een periode van 20 jaar geen contact kunnen zijn. In die tijd kan veel veranderen!
Eens per jaar of per twee jaar ( telefonisch) contact met executeur is verstandig.

Kosten Executeur
Om een idee te geven van de kosten van een professionele executeur.
Wij hebben ter meerdere professionele executeurs benaderd met een standaard case met vraag om indicatie van uren werkzaamheden.
Wij benoemden de situatie, case als volgt;:huurwoning, minstens één erfgenaam, meerdere legatarissen, uitvaart polis met beschrijving wensen crematie,een bescheiden inboedel wat op enkele kleine zaken na, naar een boedelopkoper kan.

Een van de reacties was ongeveer 15 uur werk a 95 euro ex. btw. . Betreffende professionele executeur moet bij intake wel een dossier kunnen aanmaken om het werk goed uit te kunnen voeren. Hiervoor is doorgaans een huisbezoek van ongeveer 2 á 3 uur nodig tegen hetzelfde tarief. Men krijgt een kopie van het dossier en jaarlijks kan men telefonisch gratis update geven dan wel een huisbezoek tegen uurtarief. (Indicatie kosten intake en overlijdensafwikkeling circa 2200 euro incl. btw.) Deze executeur gaf ook aan te werken vanuit de invalshoek dat het “some win lose some” is. Het is natuurlijk niet de bedoeling er geld op te verliezen, maar het is ook geen reden om bij voorbaat een overlijdensafwikkeling te weigeren!

Ook een professionele executeur kan in een situatie komen dat men het werk als executeur niet meer kan uitvoeren dan wel zelf komt te overleden Het is daarom van belang om te informeren of het werk van de professionele executeur dan door een andere professionele executeur wordt uitgevoerd.

Wij hebben gemeend met een case meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de financiële haalbaarheid om professionele executeur in te schakelen. Heeft men meer wensen, dan kan dat meer werk voor de professionele executeur betekenen. Bespreek dit tevoren door en vraag indicatie van uren/ kosten. Hierdoor kan men er voor zorgen dat men kosten van executeur heeft gespaard, op moment van overlijden. Het moge duidelijk zijn, dat het belangrijk is dat men zich verdiept in werkwijze van de professionele executeur. Een goede executeur neemt daarvoor ruim de tijd zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

Ga naar artikel 4 
Goede doelen organisaties, wat kunnen zij voor jou betekenen? >>