Artikel 7

In een levenstestament of volmacht staan je wensen wanneer je door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. Je kan in levenstestament iemand aanwijzen in wie je vertrouwen hebt om je belangen te behartigen. Zo hou je zelf de regie en worden de zaken volgens je wensen geregeld.

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een volmacht?
Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. Je legt alle zaken die je geregeld wilt hebben in één akte vast.

Het is ook mogelijk om alleen voor je financiële zaken een volmacht op te stellen. De mogelijkheden en werkwijze van de notariële volmacht en het levenstestament zijn hetzelfde. De informatie over het levenstestament geldt dus ook voor de notariële volmacht. Meer info

Wij hebben ons bewust niet georiënteerd op dit onderwerp.
We willen het alleen even onder de aandacht brengen om je er op te wijzen dat een levenstestament tegelijk met een gewoon testament afgesloten kan worden bij een notaris. Dat kan korting geven.
Ook kan dezelfde executeur van het testament gevraagd worden als executeur voor het levenstestament.