Artikel 6

Aantal executeurs in een testament?
In een testament kan je één of meerdere executeurs benoemen. Desgevraagd meldde een notaris, dat er standaard twee executeurs in testament benoemd worden. Voor elke extra executeur 50 euro extra! Het loont dus, om tevoren hiernaar goed navraag te doen en verschillende offertes op te vragen!

Testament bij notaris of via internet?
Als men weinig kennis heeft over wat er te regelen is met een testament en je dus geadviseerd wil worden, verdient een testament via een notaris de voorkeur. Een eerste gesprek is meestal gratis.

Erfgenaam of legataris?
Beiden kan je een bedrag laten nalaten in je testament. Verschil is dat een executeur verantwoording aan elke erfgenaam moet afleggen. Aan een legataris hoeft dat niet.
Als je zeker wilt weten dat de executeur volgens jouw wensen de overlijdensafwikkeling uitvoert, dan is het slim om minstens een erfgenaam te benoemen. Betekent wel dat dit extra werk voor executeur is en kosten met zich meebrengt.

Waar is je testament altijd te vinden?
Een testament wordt geregistreerd in een testament register.
Wil je het testament veranderen, hoeft dat niet bij notaris die het testament heeft opgemaakt.
In geval je overlijdt, kan bijvoorbeeld beoogde executeur bij iedere willekeurige notaris het testament laten opvragen en via notaris regelen dat hij/zij executeurschap aanvaardt.

In artikel 7 meer informatie over:
Levenstestament of volmacht?