Artikel 5 

Hoe ver wil je vooruitzien? Dat is per persoon verschillend. Als het mogelijk is, waarom zou je geen maatregelen nemen, als die eenvoudig te nemen zijn?

Nu voldoende spaargeld maar wat heb je daarvan later nog tot je beschikking?

Kwaliteit van leven is voor ieder een groot goed. Misschien moet je qua gezondheid eerder inleveren dan gedacht, gehoopt. Misschien wordt je afhankelijk van zorg. Hoe betaalbaar wordt en blijft die zorg?

De wet langdurige zorg regelt nu dat je een bijdrage zal gaan betalen naar vermogen. We hebben niet echt kunnen achterhalen welk bedrag van je vermogen daarvoor niet wordt meegerekend.

Twee benaderingen:

  1. Heffingsvrij vermogen in 2018 is 30.000 voor alleenstaanden. Meer info
  2. Belegging in groene beleggingen en aangewezen groenfondsen tot max 57.845 euro. ( Deze info van een professionele executeur). N.b.; niet elke groene belegging wordt door de overheid erkent als groene belegging!
    Meer info

Meld het ons mocht deze informatie niet meer juist is of als er andere manieren zijn om toch wat geld over te houden voor noodzakelijke uitgaven aan het einde van je leven.

Men moet altijd zich ervan bewust zijn, dat in de toekomst bestaande wetten, regels door politiek ook aan verandering onderhevig zijn.

Vragen over dit onderwerp kan men ook bespreken met de professionele executeur.

Ga naar artikel 6:
Testament tips, weetjes >>