Het kan ons allemaal overkomen: een dwarslaesie door een ongeluk, de progressieve spierziekte ALS, een herseninfarct of gevorderde dementie. Vaak is verhuizen naar een verpleeghuis onontkoombaar en verandert het leven ingrijpend. Op 1 mei ging buurtgroep Centrum-West van het Roze Stadsdorp op bezoek bij de queer bewoners van de Rietvinck in de Vinkenstraat. Zij vallen onder dezelfde postcode en horen ook bij de buurtgroep. Het werd een hartverwarmende ontmoeting.


Thuiskomen
Buurtgroep Centrum-West komt elke eerste woensdag van de maand om 17.00 uur bijeen in café Hoogendam aan het Westerdoksplein. Gemiddeld schuiven zo’n 25 “buurtgroepers” aan. Er is een vaste kern, onder wie coördinator Lucie. Iedereen die zich bij het Roze Stadsdorp aanmeldt, wordt op grond van postcode ingedeeld bij een buurtgroep. Lucie verstuurt maandelijks zo’n 125 mailtjes met een uitnodiging voor de buurtborrel. Circa 45 mensen laten zich met enige regelmaat zien. Voor nieuwkomers is Lucie altijd wat vroeger aanwezig om die individueel welkom te heten. ‘De buurtborrel voelt als thuiskomen’, aldus Pim uit de Willemsstraat. ‘We delen onze identiteit en soms zelfs méér door dwarsverbanden uit het verleden.’ Volgens Ruud die op de Westerdoksdijk woont, is het belangrijk contacten in je eigen buurt op te bouwen. ‘Zo kan ik bijvoorbeeld eens boodschappen doen voor een zieke die ik via de buurtborrel heb leren kennen.’

Foto: Mariëlle Prick

Prosecco en heerlijke hapjes
29 Buurtgroepers van Centrum-West bezoeken op 1 mei de Rietvinck waar Frida Jager, coördinator roze inloop, trakteert op Prosecco en heerlijke hapjes. Aanwezig zijn vier roze bewoners van de Rietvinck en twee van het ernaast gelegen L. A. Rieshuis dat zeven zelfstandige huurwoningen voor queer senioren telt. Ook zijn enkele mensen uit de buurt gekomen, die vaak roze activiteiten in de Rietvinck bijwonen. Buurtgroeper Floris (68) leidt een door hem gemaakte quiz met vragen over roze Amsterdam. Hij is sinds december 2023 een enthousiaste vrijwilliger van de Rietvinck. Floris werkte ruim 40 jaar in het basisonderwijs en genoot daar vooral van kleurrijke groepen. ‘Ook in de Rietvinck trekt de diversiteit me aan. Mijn hart ligt vooral bij roze bewoners. In hen herken ik vaak wat ik zelf heb meegemaakt.’  


Eeuwige roem
In tien groepjes wordt fanatiek gestreden om de eerste prijs van de quiz: zoete versnaperingen en eeuwige roem. Zo leert iedereen elkaar kennen. Het fraaie weer maakt het mogelijk vervolgens naar de feestelijk versierde tuin van de Rietvinck te gaan. Daar zingt Cees Walraven liedjes uit het repertoire waarmee hij geregeld in zorginstellingen optreedt. De stemming is opperbest. Contacten worden gelegd, telefoonnummers uitgewisseld en plannen gemaakt om elkaar vaker te ontmoeten. Tegen sluitingstijd kost het moeite iedereen de deur uit te krijgen…

Foto: Mariëlle Prick

Jenneke
Rietvinck-bewoner Jenneke (76) heeft het zichtbaar naar haar zin. Ze is druk in gesprek met buurtgroepers. Als gevolg van een herseninfarct is Jenneke halfzijdig verlamd. Ze woont bijna drie jaar in de Rietvinck en voelt zich er als lesbienne helemaal geaccepteerd. ‘Door medewerkers én bewoners, ook al is bij dementie soms beperkt contact mogelijk. Gelukkig maken medewerkers, hoe druk ook, tijd voor een praatje. Ik ga altijd naar de roze activiteiten die Frida elke dinsdag organiseert. Na afloop praat ik bij een glas wijn na met bekenden uit het huis en roze buurtbewoners. Het lijkt me leuk in de toekomst de maandelijkse borrel van de buurtgroep te bezoeken om de vandaag gelegde contacten uit te bouwen.’

Harry en René
Ook Harry (76) en René (70), bewoners van het L.A. Rieshuis, genieten van het feestje. Ze wonen daar prettig, ieder in een eigen appartement. Maar allebei missen ze het intensievere contact dat in het verleden tussen de bewoners van het complex bestond. Ook denken ze met weemoed terug aan de vroegere band met de Rietvinck. ‘Op elk moment konden we er binnenlopen om wat te drinken, te eten, in de tuin te zitten of gebruik te maken van voorzieningen. Nu worden we als buurtbewoners beschouwd, voor wie stringentere regels gelden.’


Tegenbezoek
“Voor herhaling vatbaar” is na afloop de conclusie. De buurtgroep nodigt de nieuwe vrienden uit voor een tegenbezoek op 5 juni in café Hoogendam. Die laten daar geen gras over groeien. Rietvinckbewoner Willemien neemt het voortouw en regelt vervoer, ook voor rolstoelen en rollators. Om 17.00 uur vertrekt het busje vanuit de Vinkenstraat naar het Westerdoksplein. Daar staan buurtgroepers de gasten op te wachten. En weer wordt het een gezellige middag!