Voor velen kwam het overlijden van Djoie nogal onverwachts. Een actief RSA-lid. We lazen: “Dansend stap ik uit het leven. Opgelucht dat het mag.” Het bleek dat ze al twee jaar eerder toestemming kreeg om vanwege ondraaglijk psychisch lijden euthanasie te mogen plegen.  

Djoie was in hart en nieren een professionele danser. Ze was twintig jaar werkzaam als dansdocent en -consulent, o.a. bij het PRA-muziektheater: “Ik kan het niet laten om te bewegen.” Djoie was als trainster betrokken bij GoldenSports, lid van een Spaardammer zanggroep, kortom heel actief. Het was zwaar toen door corona al deze activiteiten vervielen.

Djoie’s portret, tijdens de tentoonstelling ‘Oud Roze’, bood inzicht in haar leven: ”Als je moeder je wegdoet op je achtste vanuit Aruba naar een Nederlands klooster dan beheerst dat je hele leven. Ik was sindsdien stoer, een overlever met een harnas.” Geen vakanties bij familie, altijd in dat klooster. “In de vrouwenbeweging voelde ik me gelukkig”, Ze verliet haar man en dochter met een verstandelijke beperking om de vrouwenliefde te ervaren. Sindsdien werd ze zich bewust van haar “witte” denkwijze, en ontwikkelde bewustzijn als gekleurde/zwarte vrouw.

Met een kleine groep bekenden vierde Djoie thuis haar afscheid. Haar begrafenis regelde ze zelf. Daarom zagen we een zingende stoet van mensen door het Westerpark lopen met Djoie in een open kist vol bloemen in hun midden, om rechtstreeks ter aarde te worden besteld op Sint Barbara. Ontroerend was toen de vraag van haar dochter: “Mam lig jij daar? En wat gaat er nu met jou gebeuren?” Wie wilde kon daarna naar de buurtboerderij om iets te drinken.

Ik was geschokt door het totaal onverwachtse overlijden, en miste een dienst in een zaaltje van Sint Barbara waar wat levensfeiten gedeeld zouden worden. En dacht: gun nabestaanden een ritueel van een bijeenkomst waarbij intimi èn minder bekenden ervaringen delen om gezamenlijk een overgang te kunnen maken in het accepteren van iemands overlijden. Een begrafenis is er m.i. voor meer mensen dan alleen intimi.

Ingrid Foeken

Coördinator Westerpark RSA.


Op verzoek van de vrienden van Djoie is onderstaande foto toegevoegd


Djoie Krind bij de viering/herdenking 'Dragers van Verre' in het westerpark, juni 2023