We gaan de huidige werkgroep deelnemers verdelen in 4 themagroepen te maken, die met bepaalde thema’s aan de gang gaan. Iedere werkgroep bepaald zelf zijn werkwijze en wat ze gaan doen binnen het thema. Daarin zijn de themagroepen autonoom met ons beleids-actieplan (zie elders op de website) als uitgangspunt. Minimaal 3 tot 4 keer per jaar komen vertegenwoordigers van elke themagroep bijeen, om de voortgang te bespreken en met elkaar af te stemmen. Dat noemen we de coördinatiecommissie WZD. Elke werkgroep mag zelf bepalen wie er deelneemt aan de coördinatiecommissie. Dat mag een vast persoon zijn dan wel telkens een ander lid van de themagroep. Sommige zaken zoals het verkrijgen van faciliteiten of financiën voor de themagroepen kan in handen gesteld worden van de coördinatiecommissie. We hebben al 4 thema’s gekozen te weten:

 

  1. Themagroep Dementie. Deze themagroep is al actief en gaat binnenkort al een bezoek brengen aan “Het huis van de Tijd”. Ook is een themamiddag in voorbereiding.
  2. Themagroep Woonprojecten. We bemerken dat Roze Stadsdorpers best wel wat woonwensen hebben om een plekje te krijgen in bijvoorbeeld woonprojecten of woonzorgprojecten, waar het roze gehalte aanwezig is. De gemeente is op dit terrein momenteel actief via Amsterdam Vitaal en Gezond. Deze themagroep start in januari. Nelly Duindam is daar de trekker van.
  3. Roze buren project. Het idee is om via de buurtgroepen van de RSA na te gaan, wie wat wil bieden en wie wat nodig heeft. Een buurtgroep heeft al een start gemaakt. Het project biedt advies, hulp en ondersteuning waar nodig.
  4. De schrijversgroep. Het up to date make en bijhouden van een reeds bestaande LHBTI sociale kaart. Het communiceren van onderdelen daaruit via de website en via Flamingo middels interviews e.d. Het vullen van onze website met informatie

 

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan 1 van deze 4 themagroepen dan kan je dit kenbaar maken via de mail. Je krijgt dan een gesprek met iemand uit de themagroep. Zou je zelf een andere themagroep willen opzetten, dan is daar alle ruimte voor. Dat kan je ook via ons emailadres kenbaar maken. Het emailadres van de werkgroep is: werkgroepWZD@rozestadsdorp.amsterdam