Wie zijn wij?

Het Roze Stadsdorp Amsterdam is een netwerk voor roze nabuurschap van 50plus lhbtiq+’ers in Groot-Amsterdam. Opgericht in april 2015.

Waarom een Roze Stadsdorp Amsterdam?
Als lhbtiq+’ers zijn we vaak al deel van een roze netwerk, waarin we - met alle verschillen - allerlei belangrijke levenservaringen en levenskeuzes delen. Deze ‘community’ voelt soms zelfs meer als familie dan onze echte familie. Door verhuizing of overlijden kan zo’n netwerk kleiner worden terwijl het, juist als je ouder wordt, belangrijk is om in contact te blijven met mensen. 

Daarom verenigen we ons als roze ouderen binnen het Roze Stadsdorp. Om elkaar te ontmoeten en ons netwerk te verstevigen en te vernieuwen. Zo kunnen we langer actief en gezond blijven. Bijzonder is dat, waar onze generatie lhbtiq+’ers zich tot nu toe vaak organiseerde rondom de ‘eigen letter’, in het Roze Stadsdorp de ‘letters’ elkaar - tot wederzijds genoegen – ontmoeten en samen activiteiten ondernemen.

Organisatie

Het Roze Stadsdorp Amsterdam is een Stichting met een bestuur en een aantal commissies. Daarnaast zijn er de organisatoren van allerlei activiteiten waar leden aan deel kunnen nemen

Taken van het bestuur samen met de commissies zijn:

  • Het ontwikkelen van beleid en stimuleren van activiteiten.
  • Waar nodig of wenselijk samenwerken met bestaande (roze) organisaties in de stad.
  • Het koppelen van vraag en aanbod tussen de leden.
  • Het publiceren van een maandelijkse nieuwsbrief.
  • Het beheren van de website en Facebookpagina’s.

Het bestuur

Lode Wigersma, voorzitter
Niels Wolf, secretaris
Marielle Prick, penningmeester
Sjaak Blenk, bestuurslid

Financiën

De inkomsten van het Roze Stadsdorp Amsterdam bestaan uit donaties van leden. Indien mogelijk wordt een beroep gedaan op subsidieregelingen van Gemeente of Rijk.

Het Roze Stadsdorp heeft een ANBI-status.