Activiteiten Roze Stadsdorp Amsterdam
  • Iedere derde dinsdag van de maand kunnen we elkaar ontmoeten tijdens een goed bezochte borrel op wisselende locaties in de stad.
  • In vrijwel alle buurten van Amsterdam zijn roze buurtgroepen actief.
  • Enkele keren per jaar is er een themabijeenkomst.
  • Overige groepsactiviteiten zijn o.a. film- en museumbezoek, wandelen, fietsen, zwemmen, dansen en bridgen. Ieder lid kan zelf een nieuwe activiteit starten via een oproep in de nieuwsbrief.

(voor verder informatie over onze activiteiten zie  onder ‘Activiteiten’ in de rechterkolom van deze website).

Buurtgroepen

Omdat het bij het ouder – en mogelijk minder mobiel - worden, van belang is een netwerk in je eigen buurt te hebben, hebben wij roze buurtgroepen op buurt/wijkniveau opgericht. Iedere buurtgroep onderneemt eigen activiteiten met als doel elkaar beter te leren kennen, zodat je, wanneer dat nodig is, gemakkelijker een beroep op een van je buurtgenoten kunt doen.