4 juni 2023

Stayokay Amsterdam

De eerste echt zonnige dag na een lange kou- en regenperiode was misschien de oorzaak dat de opkomst tegen viel.

In totaal waren we met 13 personen inclusief bestuursleden.
Het bestuur buigt zich over komende data vrijwilligersbijeenkomsten en bovendien zal vanaf nu gevraagd worden je vooraf aan te melden. Dit mede in verband met de kosten die we als RSA maken voor zo’n bijeenkomst.

Na een korte presentatie van het bestuur over beleid, plannen en activiteiten waar met name de vrijwilligers centraal stonden, werd er in twee groepjes gediscussieerd aan de hand van een voorstel omtrent participatie van vrijwilligers, een aantal specifieke vragen, en de uitkomsten van de laatste vrijwilligers-bijeenkomst in 2022.

Een belangrijk thema is en blijft de werving van nieuwe vrijwilligers, hard nodig door het groeiende aantal activiteiten die nu vaak door dezelfde mensen worden uitgevoerd.
Oproepen in de Flamingo leveren meestal niets op. Mensen persoonlijk benaderen zou beter zijn, maar gerichte informatie over de achtergrond van onze deelnemers is er niet. Mensen benaderen met een specifiek verzoek is dus niet mogelijk.

Er werd daarom voorgesteld om bij nieuwe aanmeldingen wat meer informatie te gaan verzamelen, uiteraard met inachtneming van de bepalingen in de AVG (privacy wetgeving).

 De doelstelling van het Roze Stadsdorp Amsterdam: nabuurschap / zorgen voor jezelf en voor elkaar / netwerk opbouwen / ontmoeten, zou opnieuw én scherper omschreven mogen worden. Het bestuur denkt hier verder over na.

Voor nieuwe deelnemers is niet altijd duidelijk hoe je je aanmeldt als deelnemer van RSA en of daar dan automatisch deFlamingo aan vast zit, of andersom. Toelichting op de website hierop zou zeer wenselijk zijn.

Aan het contact vrijwilligers- bestuur zou meer aandacht mogen worden besteed. Door sommige vrijwilligers wordt een grote afstand tot het bestuur ervaren.
Het bestuur heeft dit ter harte genomen, had hier zelf ook al een plan voor en gaat verder actie ondernemen.

Het besluit om twee keer per jaar een bijeenkomst vrijwilligers-bestuur te organiseren werd toegejuicht. Eén bijeenkomst om de plannen en de voortgang te bespreken en de andere als een feestelijk uitje voor alle vrijwilligers.

Daarnaast zal ook een jaarlijks RSA- feest voor iedereen worden georganiseerd. Kortom: meer vrijwilligers nodig!

De aanwezigen werden door de voorzitter voor hun komst bedankt en konden daarna op het terras verder praten en toch ook nog van het mooie weer genieten.