Het Actieplan 2022 van het Roze Stadsdorp Amsterdam staat op de website.

2022 Actieplan - Ontdek wat onze plannen zijn voor de komende tijd.

Dit document mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Roze Stadsdorp Amsterdam niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.

Eerdere plannen en verslagen