Op 4 juni jl vond de jaarlijkse (vanaf dit jaar: tweemaal jaarlijkse) vrijwilligersbijeenkomst plaats van het Roze Stadsdorp Amsterdam. Of het nu aan het prachtige weer lag, of aan het feit dat men zich niet hoefde op te geven voor de bijeenkomst, of om andere redenen, maar de opkomst was bijzonder laag. Hoewel we over de kwaliteit van de aanwezigen echt geen klagen hadden! Jammer dat een belangrijke bijeenkomst zo weinig aantrekkingskracht heeft. In elk geval zullen we deze bijeenkomsten niet meer in de zomer, maar in het kille voor- en najaar organiseren, in de hoop op meer toeloop. De uitkomsten van het overleg waren er niet minder belangrijk om; die zullen nog gedeeld worden met iedereen. Eén belangrijk voornemen van het bestuur naar aanleiding van het overleg is, dat de bestuursleden de komende tijd alle activiteitengroepen (film, bridge, wandel, fiets, museum, dans, lees) bezoeken en hun oor daar te luisteren leggen. Ook zullen we een meer feestelijke vrijwilligersbijeenkomst in het najaar organiseren, en er komt ook weer een dansfeest aan voor alle roze stadsdorpelingen.
Na afloop van de bijeenkomst, op het heerlijke terras van zalencentrum Stayokay (ja ja dat hebben velen dus ook gemist!), zijn nog vrijelijk wat ideeën geventileerd. Zoals, zou er behoefte zijn aan extra activiteiten(groepen) zoals zelfverdediging, of leefstijl / bewegings cursussen? Het is nog maar een idee, wellicht komt er op korte termijn meer informatie. Ik wens iedereen namens het bestuur een mooie, lange zomer met gedoseerde rust èn beweging! 
 
Lode Wigersma