Het Roze Stadsdorp telt een flink aantal vrijwilligers die zich inzetten voor buurtgroepen, commissies, werkgroepen en stadsbrede activiteiten. Dat wordt zeer gewaardeerd, door degenen die dankzij deze inzet kunnen genieten van allerlei bezigheden en contacten, en uiteraard door het bestuur van het Roze  Stadsdorp.

Nu zijn wij een ouder wordend gezelschap, en dat feit is dan ook een van de pijlers onder het Roze Stadsdorp: dat velen, al ouder wordend, meer behoefte krijgen aan gezelschap, steun,  aanspraak, samen leuke dingen doen in een roze gezelschap. En daarin proberen we te voorzien door middel van het Roze Stadsdorp. Maar juist dat ouder wordende gezelschap heeft aanwas nodig van jongere mensen, jongere ouderen zogezegd. Jongere aanwas ook in de commissies, werkgroepen en buurtgroepen. Want als we allemaal uiteindelijk stokoud zijn zal er niet veel energie meer over zijn voor al die werkzaamheden en activiteiten.

De verjonging gaat niet vanzelf. Het Roze Stadsdorp is nog niet bekend genoeg, en het heeft naar buiten toe – terecht of niet - een beetje het odium van een ouderensoos. Ik ken nogal wat vijftigplussers die zich te jong voelen voor toetreding tot het Roze Stadsdorp. Daarom moeten we ons serieus bezinnen op een PR “campagne” die het Roze Stadsdorp niet alleen bekender maakt, maar ook aantrekkelijk voor jongere ouderen.  Ik heb dat al vaker gezegd, maar ik heb nog geen reacties gehad. Kom op, (jongere) Roze Stadsdorpers en LHBT-ers die nog niet zijn toegetreden tot het Roze Stadsdorp: meld je aan bij redactie of bestuur en denk mee! Het wordt zeer gewaardeerd!

Lode Wigersma