Beste roze dorpsgenoten,
 
Om te beginnen wens ik jullie allen een voorspoedig en gezond 2023, met veel binnen- en buitendorpse activiteiten en genoegens. We hadden een fijne, gezellige en goed bezochte kerstborrel als afsluiting van het jaar. Nu is de tijd van vooruitkijken en goede voornemens. Ik zit dit stuk te typen terwijl ik bij een vriendenstel in een "echt" dorp in Drenthe op bezoek ben. Er wonen ongeveer 350 mensen, onder wie nogal wat uit het westen geëmigreerde homo's en lesbo's. Een van mijn vrienden is verpleegkundige. Hij heeft in hun prachtig opgeknapte boerderij een tentoonstellingsruimte ingericht met beeldmateriaal over de geschiedenis van de verpleegkunde. Afgelopen zomer was ik hier op bezoek met een paar roze stadsdorp vriendinnen, en toen werd het idee geboren om een keer met een groep belangstellende stadsdorpers een excursie te maken naar dit gebied en naar deze tentoonstelling. Het gebied is mooi om te wandelen, er is voldoende hotelruimte beschikbaar in de buurt, en de tentoonstelling is prachtig. We zullen er werk van maken en inventariseren wie mee wil. 
Een ander goed voornemen is al bijna gerealiseerd. Zoals jullie weten vragen we tenminste eenmaal per jaar een donatie aan onze roze dorpsbewoners om onze kosten te helpen dekken. Dat is altijd een beetje een gedoe, omdat je dan apart een bankoverschrijving in orde moet maken. Dat gaan we veel eenvoudiger maken, zodat je direct via de website met een druk op de knop een donatie kan doen. 
Ook zijn we bezig te onderzoeken hoe we met enige regelmaat met jongere lhbt-ers iets samen kunnen doen. Daar zijn allerlei mogelijkheden voor, en we hopen daar in de loop van 2023 meer uitgewerkte ideeën voor te hebben. We zijn ook in contact met vertegenwoordigers van gekleurde lhbt-gemeenschappen om te peilen of daar belangstelling is om iets, wat dan ook, samen met het roze stadsdorp te doen. Tenslotte willen we het roze stadsdorp bekender maken. Dat is nog niet zo eenvoudig. In de vorige Flamingo heb ik een oproep geplaatst voor mensen die affiniteit hebben met communicatie en PR, om hierover mee te denken. Ik herhaal dat graag hier.
Goede en leuke ideeën en initiatieven blijven altijd welkom, dus heb je die, meld je dan! Het wordt vast een heel mooi 2023.
 
Lode Wigersma, voorzitter