Beste roze dorpsgenoten,

Het is weer zover: de donkere dagen voor Kerst zijn aangebroken, gelukkig hier en daar feestelijk verlicht: op sommige balkons met voortjakkerende rendieren-met-slee, op pleinen waar grote kerstbomen verrezen zijn, en in de Amsterdamse wateren met het Amsterdam Light Festival. En in huis hebben we waarschijnlijk ook een eigen kerstboompje. Het is goed om wat licht en fleur aan te brengen in deze donkere, koude periode. En warmte, maar niet te veel want dat is erg duur tegenwoordig.

Bij de nadering van de Kerst en het jaareinde wil ik graag terugblikken. We hadden eindelijk weer een jaar dat voor een belangrijk deel vrij was van coronamaatregelen, zodat we elkaar weer zonder sociale distantie konden ontmoeten in buurtborrels, de stadsdorpborrel en alle activiteitengroepen. En op het mooie lustrumfeest. Velen hebben eraan bijgedragen om al deze activiteiten te organiseren en tot een succes en een feestje te maken, en nog veel meer dorpsgenoten hebben de bijeenkomsten met hun aanwezigheid en gezelligheid opgefleurd. Ik wil graag alle vrijwilligers in ons stadsdorp die energie steken in het organiseren van tal van activiteiten, op het podium uitnodigen. Figuurlijk dan, maar niet minder welgemeend. Applaus voor jullie!  En een even welgemeend BEDANKT! aan alle andere roze stadsdorpers, die trouw onze community bevolken en met hun aanwezigheid en enthousiasme opvrolijken. Graag wens ik jullie allen mooie feestdagen en een goed begin van 2023. We zien elkaar voordien nog op de Kerstborrel (zie elders in deze Flamingo).

Ik waag me nog maar niet aan een vooruitblik, dat bewaar ik tot de eerste Flamingo in 2023!

Met hartelijke groeten,

Lode Wigersma, voorzitter