Het is met bescheidenheid èn met plezier, dat ik ook op deze plek het stokje overneem van de oprichter en eerste voorzitter van ons Roze Stadsdorp Amsterdam, Ineke Kraus.  We hebben een mooi lustrumfeest gehad op 23 oktober. Velen van jullie waren aanwezig en hebben meegefeest. Na de overdracht van het voorzitterschap van Ineke naar mij – een gedenkwaardig moment – kwam er op de hoempa muziek een polonaise op gang, waaruit toch maar weer bleek dat we jong van geest zijn. Ondanks dat de benen soms wat stram worden ….
Jong van geest, dat is een belangrijk kenmerk van onze roze dorpsgemeenschap. We wandelen, fietsen, bridgen, dansen (zoooo, dat was misschien wel het leukste onderdeel van het jubileum!), gaan naar interessante themabijeenkomsten, naar films en musea. We bezoeken de buurtgroepen en de maandelijkse stadsborrel. Er ontstaan vriendschappen. Velen zijn op een of andere manier actief in het roze stadsdorp, maar er sluimeren vast nog hele goede ideeën onder de mensen, ideeën die we nog niet gehoord of gezien hebben.
Ik nodig dan ook op deze plek mensen van het roze stadsdorp, die leuke, mooie, interessante ideeën hebben voor een roze activiteit, uit om die uit te werken. En te delen met het bestuur, zodat het bestuur, waar nodig, kan helpen in de realisatie.  We zien graag jullie ideeën tegemoet!

Met een hartelijke groet,

Lode Wigersma, voorzitter