Allereerst willen we onze ruim 100 donateurs heel hartelijk danken voor hun gulle gaven. Alles bij elkaar hebben we zo’n €4000,- ontvangen! Een mooi bedrag waarmee we de lopende kosten van onze activiteiten en onze digitale communicatiemiddelen kunnen betalen en ook iets extra’s voor ons lustrum kunnen doen. Natuurlijk zijn giften nog van harte welkom op NL53 TRIO 0338 7717 78 t.n.v. Roze Stadsdorp Amsterdam onder vermelding van 'donatie'.

Dit jaar kunnen we dan eindelijk weer een echte Pride vieren. Het thema is My gender, my pride (https://pride.amsterdam). In het kader van de Grey Pride wordt op vrijdag 5 augustus weer de Roze Brunch georganiseerd. Zodra de locatie bekend is zullen we die op de site zetten, evenals informatie over andere Grey Pride activiteiten. En natuurlijk lopen wij als Roze Stadsdorp op 30 juli weer mee met de Pride Walk en hebben we een eigen kraam in het Pride Park (Vondelpark). Voor beide activiteiten zoeken we nog enthousiaste deelnemers. Meld je aan bij bestuur@rozestadsdorp.amsterdam.

Tot slot nieuws over een wisseling in het bestuur. Gert van der Worp heeft na bijna zeven jaar zijn bestuursfunctie neergelegd. Gert was met zijn kennis en ervaring vanaf het begin voor ons de link naar de (roze) ouderennetwerken in de stad. Daar hebben we als Roze Stadsdorp dankbaar gebruik van kunnen maken. We danken Gert voor zijn grote inzet.

Gelukkig hebben we Sjaak Blenk bereid gevonden hem op te volgen. Sjaak is al actief als gastheer tijdens de borrel. Hij zal zich, net als Gert, bezig gaan houden met de contacten in de stad. Zo gaat hij deelnemen aan de commissie Wonen en Zorg van het platform van Amsterdamse Stadsdorpen, een belangrijk thema voor ons. Binnenkort zal Sjaak zich in de Flamingo nader voorstellen.

Namens het bestuur

Ineke Kraus