Vorige maand memoreerde ik dat ons Roze Stadsdorp zeven jaar bestaat, en deze maand meldde zich het duizendste lid! Helaas geen reisje naar ver weg voor Dirk de Smit, maar we staan natuurlijk wel stil bij dit heuglijke feit door een interview met hem.


Die duizend leden doen uiteraard niet allemaal actief mee. Maar, als we kijken naar het gemiddeld aantal mensen dat deelneemt aan de verschillende activiteiten, lijkt het erop dat zo’n 500 regelmatig ergens aan meedoet. Dat kunnen we gerust een mooi aantal noemen.

Overigens gaan we dit jaar uitgebreid aandacht besteden aan ons zevenjarig bestaan, omdat de viering van ons eerste lustrum in 2020 niet door kon gaan vanwege corona. De lustrumcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen voor een spetterend feest in november.

Deze maand hadden we ook onze eerste themabijeenkomst: ‘Oud en Jong in Genderland’. Een leerzame en inspirerende bijeenkomst die de vraag opriep hoe we op een zinvolle manier het Roze Stadsdorp en queer jongeren met elkaar kunnen verbinden. Wordt vervolgd.

Tot slot, dit jaar is de Pride Walk weer mogelijk en aansluitend hebben we een informatiestand op de Pridemarkt in het Vondelpark. Allemaal heel gezellig en nuttig. Wie wil mee organiseren en/of meelopen en/of in de stand wil staan: meld je aan via bestuur@rozestadsdorp.amsterdam!

Ineke Kraus

Voorzitter