Dit is een schizofrene tijd: in het oosten van Europa woedt een oorlog waarvan de gevolgen voor die regio en de rest van de Westerse wereld niet te overzien zijn en we leven ook gewoon ons leven verder, omdat dat nou eenmaal is wat we doen. Er ligt dus ook gewoon weer een nieuwsbrief.

We krijgen als bestuur regelmatig mails met vragen en informatie. Waar relevant worden die in de Flamingo opgenomen. Deze maand wil ik het verslag van een workshop van de CoCo - de coördinatiecommissie van het Platform Amsterdamse Stadsdorpen waar wij ook lid van zijn - onder de aandacht brengen.

De CoCo organiseerde een workshop om de stadsdorpen bij te praten over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en wonen. In het verslag vind je allerlei informatie en een aantal links naar informatiefilmpjes. Het gaat over onderwerpen als het opzetten van wooncirkels naar Rotterdams model waarin wonen, ontmoetings- en zorgfuncties in een buurt geclusterd worden. Informatie over de recent opgezette gemeentelijke buurtteams waar je terecht kunt met vragen over wonen en zorg, ondersteuning in het huishouden maar ook als je op zoek bent naar een wandelmaatje. Verder staat er een uitleg hoe je - met een eenvoudige aanpassing - je trap nog lang kunt blijven gebruiken.

Overigens zoekt de CoCo nieuwe leden. Ze willen o.a. heel graag iemand vanuit ons Roze Stadsdorp in de commissie, dus lijkt het je leuk over dit soort onderwerpen mee te denken, meld je dan aan bij ons bestuur.

Namens het bestuur

Ineke Kraus