Zorgen om zorg

Deze week ontvingen we in de mailbox van het Roze Stadsdorp twee berichten met dezelfde boodschap: het is niet best gesteld met de zorg voor ouderen. Markant de organisatie voor mantelzorgers in Amsterdam liet weten dat 80% van de mantelzorgers meer zorgtaken op zich moet nemen door afnemende professionele zorg en de gemeente Amsterdam voorspelt een ernstige disbalans in vraag en aanbod en een verdere verschraling van de zorg. Dit staat in de onlangs voltooide regionale visie op het toekomstbestendig maken van wonen en zorg (Coalitie Ouderen Visie 2040). Het is, aldus dit rapport, nu al duidelijk dat de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg op termijn niet meer gegarandeerd is door een forse toename van zorgvragen die beantwoord moeten worden door een afnemend aantal professionals, mantelzorgers en vrijwilligers.

Helaas is het rapport helderder over de problemen dan over de oplossingen. Men komt niet veel verder dan zaken ‘anders inrichten, verminderen, bevorderen, vernieuwen’.

Maar over een van de oplossingen is men wel duidelijk: er zal toenemend een beroep worden gedaan op ouderen zelf om elkaar te ondersteunen en (eenvoudige) zorg te geven. Het schaarse personeel moet immers daar worden ingezet waar het ‘t hardst nodig is.

Zaak dus om vitaal ouder te worden en zo lang mogelijk zelf de regie houden. Gelukkig zijn veel van onze leden nog zeer zelfredzaam en kunnen we binnen het Roze Stadsdorp betekenisvolle contacten opdoen. En hopelijk kunnen we voor degenen die daar niet meer zo goed toe in staat zijn binnen ons Stadsdorp en in de buurtgroepen iets betekenen.

Het is goed dat dit rapport er nu ligt. We mogen hopen dat het leidt tot snelle, effectieve en efficiënte actie om nieuwe en beter werkende structuren te ontwikkelen.  Dat neemt niet weg dat we zelf alles in het werk moeten stellen om onszelf en elkaar zo lang mogelijk vitaal te houden!

PS  Overigens zet Markant zich nu al in om (overbelaste) mantelzorgers te ondersteunen middels een veelheid aan activiteiten. Wil je er meer over weten lees dan hun bericht in deze nieuwsbrief.

Persbericht Markant: 24 januari 2022

Ineke Kraus