In de vorige nieuwsbrief werd ik getroffen door het ‘in memoriam’ van een lid van de buurtgroep Centrum-Oost waarin duidelijk werd hoe belangrijk de buurtgroep voor haar was gedurende de laatste periode van haar leven. Daarnaast zag ik een mailtje van een buurtgroep over de ziekenhuisopname van een van hen met de oproep de persoon in kwestie een bezoekje te brengen. Ik was er blij mee, omdat voor mij het Roze Stadsdorp Amsterdam – naast elkaar ontmoeten - vooral ook gaat over zorg en aandacht voor elkaar, en dat komt in deze twee voorbeelden zo duidelijk naar voren.

Vanaf de start van het Roze Stadsdorp Amsterdam hebben we ingezet op de buurtgroepen omdat deze de mogelijkheid bieden tot nabije contacten. Contacten, die belangrijker worden naarmate we ouder worden. Maar tegelijk blijkt de vorming van buurtgroepen toch niet zo eenvoudig als gedacht: hoe kunnen we mensen, die elkaar niet of nauwelijks kennen, bereiken en hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een band met elkaar ontstaat? Daarom is het zo hartverwarmend te horen dat het werkt en dat mensen iets voor elkaar kunnen betekenen.

Een andere manier waarop we willen proberen contacten te laten ontstaan is via de rubriek ‘Vraag & Aanbod’. Het blijkt dat die op de website niet frequent geraadpleegd wordt. Daarin willen we verandering brengen.  De rubriek komt vanaf nu in de Flamingo te staan met daarin de vragen en het aanbod van de afgelopen maand. Zo nodig benaderen we de vraagsteller om haar of zijn vraag te verduidelijken. En we hopen natuurlijk dat er veel reacties komen.

Het met elkaar in contact komen en samen activiteiten ondernemen is echt een succes van ons Stadsdorp. Hopelijk volgen er steeds meer berichten waaruit blijkt dat we ook, waar nodig, met aandacht en zorg voor elkaar het leven wat aangenamer kunnen maken.

Ineke Kraus

Voorzitter