Mijmerend over het voorwoord van onze nieuwsbrief moest ik denken aan een lezing van het onderzoeksprogramma Aging and Later Life onder de titel ‘Grey Power’, die ik onlangs hoorde.

Naar voren kwam dat we ons moeten realiseren dat wij door de vergrijzing niet meer kunnen rekenen op de zorg en ondersteuning die nu beschikbaar is.
Meer dan ooit zullen we als ouderen moeten investeren in zelfredzaam blijven door ons voor te bereiden op het ouder worden en na te denken over wat het leven zinvol maakt. Waar word ik blij van en waar lig ik wakker van?

Daarbij hoort ook dat je al vroeg nadenkt over wat er gebeurt als je wereld kleiner wordt door verlies van mensen en doordat je minder mobiel wordt. Het is dan belangrijk voldoende betekenisvolle contacten te maken en te houden. Door deel uit te maken van een sociale gemeenschap waarin nabijheid en kennis van elkaars situatie op de voorgrond staan, kun je elkaars veerkracht steunen.

Als ik kijk naar ons netwerk dan zie ik dat het Roze Stadsdorp voor veel mensen een deel van hun gemeenschap geworden is en een goede manier om mensen te blijven ontmoeten. Hopelijk kunnen we met elkaar veerkrachtige verbanden blijven vormen en zo onze en elkaars zelfredzaamheid vergroten.

Ineke Kraus
Voorzitter


Aging and Later Life’ is een onderzoeksprogramma van het Amsterdam UMC, het Universitair Netwerk Ouderenzorg en het Ben Sajet Centrum. Dit samenwerkingsverband heeft een ouderenpanel opgericht om ouderen te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. Wil je daaraan deelnemen, neem dan contact op met b.jurrien-zaal@amsterdamumc.nl