Een jaar geleden maakte ik me zorgen. Over ons aller gezondheid, maar ook over ons Roze Stadsdorp. We zijn immers een netwerk waarvoor het elkaar ontmoeten en samen dingen doen essentieel is. Als dat niet meer mag, wat blijft er dan over? Maar als je ons jaarverslag 2020 leest, blijkt dat laatste reuze mee te vallen.  Verschillende clubjes en commissies bedachten heel creatief en enthousiast allerlei manieren om samen activiteiten te blijven doen. En, vertelde een activiteitencoördinator, veranderen de regels dan doen we het gewoon weer een beetje anders! Ook met de nieuwe overzichtelijke website en de uitgebreide nieuwsbrief is een prachtige vorm gevonden om in contact te blijven en om inspiratie te bieden voor activiteiten die wél kunnen.

Het is geruststellend te weten dat er zo veel Roze Stadsdorpers zijn die zich niet uit het veld lieten en laten slaan. Het bestuur dankt hen hartelijk voor hun inzet en betrokkenheid! En met de eerste borrel in klein verband deze maand gaan we hopelijk op weg naar een herstart van ál onze activiteiten.

Namens het bestuur,

Ineke Kraus