Ook nu weer een voorwoord (9-4-2021) door het bestuur van het Roze Stadsdorp Amsterdam, deze keer met een prachtig gedicht van Judith Herzberg.

In de vorige Flamingo deden we een oproep om een reactie te sturen op onze pogingen om alternatieven te bedenken voor de activiteiten van het Roze Stadsdorp die even niet mogen. We kunnen vaststellen dat, ook als we niets horen, de nieuwsbrief aandachtig gelezen wordt!
De reacties waren overwegend zeer waarderend, maar ook bleek eruit dat er weinig behoefte was aan nieuwe (wel toegestane) activiteiten, dus die gaan we niet meer voorstellen.  

Wel leuk om te melden is dat er twee boekenclubs zijn gestart, dat er enthousiast opgeroepen wordt om te wandelen of te fietsen en dat een aantal buurtgroepen leuke activiteiten onderneemt.

Duidelijk is dat iedereen ernaar uitziet om weer lekker met elkaar een borrel te drinken of op een ander manier samen te zijn. Gelukkig is er met de toename van het aantal gevaccineerden en het warmere weer dat eraan komt eindelijk zicht op verbeteringen. En dan zijn we, na meer dan een jaar waarin het steeds weer langer duurde dan we dachten, eindelijk toe aan de laatste strofe van het bekende gedicht van Judith Herzberg:

LIEDJE

Het duurt altijd langer dan je denkt,
ook als je denkt
het zal wel langer duren dan ik denk
dan duurt het toch nog langer
dan je denkt.

Het is altijd veel duurder dan je denkt,
ook als je denkt
het zal wel duurder worden dan ik denk
dan wordt het toch nog duurder
dan je denkt.

Het kost meer moeite dan je denkt
ook als je denkt
het zal wel veel meer moeite kosten dan ik denk
dan kost het toch meer moeite
dan je denkt.

Het duurt veel korter dan je denkt
ook als je denkt
het zal wel korter duren dan ik denk
dan duurt het toch
nog korter dan je denkt.