Sinds begin dit jaar staat er op onze website een donatie button. Hierdoor is het veel makkelijker geworden om een donatie te doen aan het Roze stadsdorp.

We hebben in tegenstelling tot andere jaren uitzonderlijk veel geld binnen gekregen. Allereerst willen we jullie daarvoor heel hartelijk bedanken, het toont ook dat jullie het RSA een warm hart toedragen.

Nu we wat ruimer in ons vel zitten, kunnen we als bestuur meer activiteiten financieel ondersteunen.

  • De commissies ontvangen een jaarbudget voor het huren van ruimten, consumpties en gastsprekers.
  • Een nieuw initiatief voor het opzetten van een literaire salon hebben we gelijk kunnen honoreren.
  • Na het succes van het jubileumfeest is besloten dit jaar ook een dansfeest te organiseren.
  • Voor hun inzet gaan we de vrijwilligers in het najaar trakteren op een etentje.
  • In overleg met de redactie kijken we welke verbeteringen aan de website nodig zijn en welke ondersteuning de redactie nodig heeft.
  • Terugkerende en vaste activiteiten zoals de fiets- wandel- dans - bridgeclub kunnen geld aanvragen om iets extra’s te doen.
  • Verder werken we aan een plan voor meer publiciteit.

We zijn in staat om meer activiteiten te organiseren.

Mochten jullie zelf nog initiatieven of ideeën hebben dan kan je je plan met een begroting indienen bij penningmeester@rozestadsdorp.amsterdam

Met nogmaals veel dank namens het Bestuur,

Mariëlle Prick