Amsterdam, 11 augustus 2022.

Beste Roze Stadsdorper,
Het heeft even geduurd, maar we hebben een nieuwe voorzitter straks!
Begin dit jaar gaf Ineke Kraus, oprichter en eerste voorzitter van ons Roze Stadsdorp Amsterdam, te kennen na zeven jaar voorzitterschap haar taken te
willen overdragen aan een andere Roze Stadsdorper. En die hebben we nu gevonden, met dank aan de commissie die met veel zorg de selectieprocedure
heeft uitgevoerd. Lees meer>>


Het is Lode Wigersma die onze nieuwe voorzitter wordt en daar zijn we heel blij mee. We hebben hem uiteindelijk uit de kandidaten gekozen om zijn brede bestuurlijke ervaring en zijn heldere, eveneens bestuurlijke visie op ons Roze Stadsdorp nu en in de toekomst.
In onderstaand stukje stelt Lode zich graag alvast voor.
Een interview met hem en onze scheidend voorzitter Ineke Kraus volgt na de zomer.
De officiële overdracht van het voorzitterschap doen we op zondag 23 oktober a.s. tijdens ons jubileumfeest in de Oranjekerk, waar we uiteraard ook feestelijk afscheid gaan nemen van Ineke.

Met een zomerse groet,
namens het Bestuur,
Niels Wolf, secretaris.