Bestuur
Sinds 23 oktober 2017 is het Roze Stadsdorp Amsterdam een Stichting.

Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld als het bestuur uit minder dan drie leden bestaat.
Het bestuur anno 2020:
Ineke Kraus (voorzitter)
Gert van der Worp (penningmeester)
Niels Wolf (secretaris)

Het Roze Stadsdorp Amsterdam is vanaf de start snel gegroeid. In korte tijd hebben we veel deelnemers, een aantal actieve commissies en zijn er allerlei activiteiten van start gegaan die nu al een vast onderdeel vormen van ons stadsdorp. Ook de buurtgroepen zijn gestart.

Als bestuur streven wij ernaar met de commissies, de deelnemers aan de activiteiten en buurtgroepen, met elkaar een betrokken gemeenschap te gaan vormen, waarin we samen werken aan mogelijkheden om goed en gezond ouder te worden. We doen dit binnen ons stadsdorp en waar mogelijk samen met reeds bestaande groeperingen.

Het bestuur is bereikbaar voor vragen cq opmerkingen op: bestuur@rozestadsdorp.amsterdam