Didier Eribon (1953) is een Franse schrijver en filosoof en komt, net als Édouard Louis, uit een arbeidersgezin. Dankzij het overwerk van zijn moeder was hij in staat om zijn hogere opleidingen te bekostigen.

Klassen, identitetien, trajecten

Éribon laat in dit boek zien dat de samenleving ons allen een bepaalde positie toewijst. De samenleving velt vonnissen die voorgoed richting geven aan ons leven. Het trekt grenzen die hiërarchieën en scheidslijnen aanbrengen tussen individuen, groepen. En ons tegen elkaar uitspelen.

Zijn vorige boek, Terug naar Reims, geldt inmiddels als een klassieker. De hardnekkige klassenverschillen van onze eigen tijd worden er helder in geanalyseerd. Het vonnis van de samenleving is het vervolg en bestaat wederom uit aangrijpende persoonlijke verhalen en theoretische reflectie.

Eribon beschrijft de mechanismen die leiden tot achterstelling en onderzoekt de logica van sociale dominantie – en reproductie. Hij schrijft respectievelijk over sociale klassen, trajecten en individuele identiteiten. Vertrouwd aandoende instituten zoals het schoolsysteem, het recht en de politiek spelen in in ons leven een zeer ambivalente rol.

Didier Eribon is een Franse socioloog en filosoof. Hij is invloedrijk vanwege zijn visie op gender, onderwijs en sociale kwesties, zoals nationalisme, armoede en de toekomst van links.


Het vonnis van de samenleving

Naar: Wikipedia Didier Eribon

Cursieve tekst en beeld: Boekhandel Scheltema

#bdb
#boeken