De weg naar succes  in het Singer museum te Laren

Met een klein groepje bezochten we in april 2023 de prachtige overzichtstentoonstelling van het werk van Kees van Dongen. We hadden om half zes afgesproken (wellicht een lastige tijd voor Roze Stadsdorpers) maar voor de aanwezigen pakte die tijd heel goed uit.
Liepen de mensen overdag over elkaars hoofden, bij de avondopenstelling was het super rustig zodat we heerlijk konden genieten van  het kleurrijke en gevarieerde werk van Kees van Dongen.

Kees van Dongen, geboren in 1877 in Delfshaven in Rotterdam, wil van kinds af aan kunstschilder worden. Hij wordt al jong aangenomen op de Academie van Beeldende Kunsten. Daar waren ze erg gecharmeerd van zijn schetsen van het volksleven in Rotterdam en van zijn gevoel voor kleur en zijn geheel eigen stijl.

Toen hij op zijn twintigste naar Parijs - de stad waar het allemaal gebeurde - vertrok, schijnt hij gezegd te hebben: ‘Let maar op, ik ga beroemd worden.’ En dat werd hij!

In Parijs, waar hij zich vestigde in Montmartre, wilde hij kunstenaar zijn voor het volk. Hij legde het leven op straat - kermis en circusartiesten -  vast in tekeningen en maakte affiches voor geïllustreerde tijdschriften en voor de wereld tentoonstelling van 1900. Hij begint ook met schilderen. Met felle kleuren en primitief aandoende vormen wordt hij een onderdeel van de nieuwe expressionistische kunststroming de Fauvisten. Fauves betekent: wilde beesten. Hij raakt bevriend met Matisse en deelt een atelier met Picasso.

Van Dongen is een echte levensgenieter en verkeert binnen de kortste keren onder de bohémiens van les Années Folles / the Roaring Twenties. Als schilder verwerft hij snel faam. Hij raakt, na een reis naar Marokko en Egypte, geïnspireerd door het oriëntalisme. Een van zijn favoriete thema’s wordt vervolgens het vrouwelijk naakt. Om zijn populariteit te vergroten geeft hij met regelmaat uitbundige feesten. Als hij na WO I ook society figuren (vooral vrouwen) gaat schilderen stijgt zijn roem in Frankrijk tot ongekende hoogten.

Er zijn in de vorige eeuw een aantal overzichtstentoonstellingen van zijn werk in Nederland georganiseerd. O.a. in 1967 in museum Boijmans in zijn geboortestad. Daarbij was de schilder zelf niet aanwezig. Hij was inmiddels 90 jaar. Een jaar later zou hij sterven in Monaco. Dat het Singer nu 70 schilderijen, tekeningen, keramiek en grafisch werk  van zijn hand exposeert doet deze flamboyante kunstenaar eer aan.