We gaan onderzoeken of en hoe we Roze Buren Hulp verder vorm kunnen geven in onze RSA buurtgroepen, naast alle andere activiteiten. Het is tevens een pilot studie.

We, dwz Cees Walraven en ik (Ingrid Fodeken) hebben RSA Westerpark, Staatslieden buurt en Centrum West gevraagd wie er voelt voor dit Roze Buren Hulp project.

Er zijn al 5 reacties binnen gekomen waarbij één vraagster al gekoppeld is aan een aanbiedster. Dat is het prettigste als iemand iets vraagt (hulpvragen) en daar ook bij kan toevoegen wat dezelfde persoon aan kan bieden. Dan is er wederzijdse hulp. Dit hoeft niet perse, maar maakt het koppelen makkelijker. Als we wat meer zicht hebben op de vragen en antwoorden, willen we deze vorm van hulp goed afstemmen op het Roze Buddy project en ook ieder attent maken op het algemene Stadsdorp in haar/zijn/het/ wijk waar soms ook een dergelijke poel bestaat.