Deze keer heeft Mavi Vink haar huis aangeboden op donderdag 3 November vanaf 17.00. 

We hanteren de mooie regel dat iedereen iets lekkers meeneemt voor zich zelf en iets voor de anderen, bijv. een biertje of nootjes enz. De gastvrouw zorgt voor koffie, thee en frisdrank.

Weet dat je heel erg welkom bent en even weten of je komt via mavi@xs4all.nl. Zij zal dan laten weten wat haar adres is. Graag een cc naar Ingrid Foeken(ingridfoeken@gmail.com).