Sinds 2022 zijn er geen buurtgebonden activiteiten meer in de Pijp-Rivierenbuurt. En dat is heel jammer want de buurtgroep is binnen het Roze Stadsdorp bij uitstek de plek waar je je roze buurtgenoten kunt ontmoeten en samen activiteiten kunt ondernemen.

De commissie Buurtgroepen organiseert op 26 februari van 19.30-21.30 een bijeenkomst in het Huis van de Wijk, Tweede van der Helststraat 66, om samen te bespreken of en hoe we de buurtgroep weer nieuw leven in gaan blazen. Dat gaat vast lukken, want er zijn in deze buurt maar liefst 100 leden van het RSA.


Iedereen is van harte welkom. Het is fijn als je je komst vooraf even per mail aanmeldt bij: buurtgroepen@rozestadsdorp.amsterdam