NIEUWS van dPЯb

 

 

KERNGROEP START NIEUWE BUURTGROEP DE PIJP- EN RIVIERENBUURT

 

Een kerngroep van 5 ( Bets, Annemiek, Josselijn, Paul en Jouke) heeft het initiatief genomen om nieuwe activiteiten in de Pijp/Rivierenbuurt aan te zwengelen!

Activiteiten zullen worden voorbereid door degene die het idee inlevert (dat kan iedereen zijn) samen met een of meerdere kerngroepleden. De activiteiten (zie deze buurtpagina) zullen via e-mail worden rondgebazuind. Er is ook een whatsapp-groep gestart (voor wie wil) om activiteiten aan elkaar door te geven. .

ons e-mailadres: 

depijp-rivierenbuurt@rozestadsdorp.amsterdam

 

Met vriendelijke groet,

buurtgroep De Pijp-Rivierenbuurt