10 december 2022 - Diner aan huis
Peter stelt zijn huis open voor een gezamenlijk diner. Ieder die aanschuift brengt iets te eten en te drinken mee.