Het Dr. Sarphatihuis wil een woonvoorziening zijn voor alle oudere inwoners van onze stad."Daarom is Rozeneiland opgericht, een woning voor LHBTI’ers. Zodat ook LHBTI-ouderen kunnen wonen en leven op een manier die past bij hun verleden, gewoontes, thuissituatie en geaardheid.

De medewerkers van Rozeneiland hebben een open mind en voelen zich verbonden met de LHBTI-gemeenschap. Dat maakt het makkelijker om met elkaar in gesprek te gaan. Over vroeger, het leven nu en de wensen op het gebied van zorg. Ook het activiteitenprogramma wordt in overleg opgesteld."

Muzikale middag op vrijdag 14 april 2023 om 14:00 in het Atrium en iedereen is welkom!Foto: Amsta
Affiche: De Roze Poort
Cursieve tekst: Amsta